Hur många bilförare bryter mot trafikreglerna i Norrtälje under 40 minuter? – Vi har räknat

publicerad 14 december 2023
- av Redaktionen
Det finns stora tydliga skyltar som varnar om förbud mot trafik med annat motorodrivet fordon än moped klass II, i riktning mot busstationen, på Baldersgatan.
ANNONS:

På Baldersgatan i centrala Norrtälje pågår det sedan några månader tillbaka ett bygge, varför vägen i ena riktningen har stängts av och endast bussar i linjetrafik får åka i riktning mot Norrtälje busstation. Vi har vid två tillfällen undersökt trafiken i den förbjudna riktningen och resultatet är häpnadsväckande. 

Det finns stora tydliga skyltar som varnar om förbud mot trafik med annat motorodrivet fordon än moped klass II, i riktning mot busstationen, på Baldersgatan. Trots detta bryter konsekvent bilister mot körförbudet på platsen under observationstillfällena.

ANNONS:

Vi ägnade två tillfällen åt att filma bilister som bryter mot reglerna och sammantaget bryter sextio bilister mot gällande trafikregler under loppet av fyrtiofem minuter.

ANNONS:

Fakta

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka.

Förbudet på Baldersgatan innebär Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. 

Källa: Transportstyrelsen

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!

Ladda ner Allt om Norrtäljes mobilapp!