Psoriasisföreningen i konkurs – Stymne Bratt (S) och Beronius (L) oeniga om orsaken

publicerad 21 januari 2024
- av Alexander Hall

Efter 50 års verksamhet tvingas Psoriasisföreningen i Stockholms län att gå i konkurs när Region Stockholms avveckling av vårdvalet inom hudsjukvården blir verklighet. Trots tidigare löften från regionen har föreningens ekonomi inte klarat sig när avtalet löpte ut vid årsskiftet.

Hanna Stymne Bratt (S) är ordförande i KSON som ansvarar för all vård och omsorg i Norrtälje kommun. Hon säger att de från KSON försökt få till ett eget avtal med föreningen som totalt hade 5000 patienter i länet varav 400 i Norrtälje kommun.
– Från KSON har vi försökt få till ett eget avtal med Psoriasisföreningen men dessvärre inte fått något svar från föreningen. Nu får vi titta på vad vi kan göra, säger hon.

Robert Beronius menar att den rödgröna majoriteten i Region Stockholm efter valet 2022 har gått till offensiv mot en rad vårdval.
– 13 av vårdvalen har förändrats starkt och 5 har avvecklats helt. Det får nu allvarliga konsekvenser, säger han.

Hanna Stymne Bratt (S) menar att Psoriasisföreningen förlorade sitt avtal när Liberalerna i den förra majoriteten förändrade vårdval hud.
– Detta har vi fått ärva och försökt få på plats en tillfällig räddning innan långsiktiga förutsättningar är på plats. Tyvärr har det nu blivit ett glapp innan en långsiktig lösning är på plats. Grunden för Psoriasisföreningens konkurs är vårdval hud, som Liberalerna har infört, säger hon.

Robert Beronius (L) säger att vårdvalet inom hudsjukvården är ett av flera vårdval som läggs ned inom ramen för den så kallade omställningsplanen.
– Liberalerna anser att omställningsplanen måste pausas. Det är uppenbart att det saknas en konsekvensanalys, vilket resulterar i att vårdgivare tvingas stänga ned och patienterna riskerar att bli utan vård eftersom regionen inte hinner skala upp sin kapacitet i den takt som krävs för att ta emot patienterna.

Hanna Stymne Bratt menar däremot att en paus hade inneburit ännu sämre möjligheter för Psoriasisföreningen och många andra vårdgivare att kunna finnas kvar.
– Läget är allvarligt och då krävs det åtgärder. Alla beslut föregås av noggranna konsekvensanalyser, jag tror Liberalerna snarare är besvikna över resultatet än konsekvensanalyserna, menar hon.

Robert Beronius (L) fortsätter kritiken och menar att det är en del av vänsterstyrets pågående process med att återta verksamheter i egen regi.
– Det gör att många patienter förlorar den vårdgivare som de har byggt upp ett förtroende och en relation till under många år, hävdar han.

Hanna Stymne Bratt säger att det viktigaste nu är att patienterna har någon annanstans att ta vägen.
– Alla patienter kommer nu remitteras till en annan hudklinik. Alla vårdgivare inom vårdval specialiserad hudsjukvård ska kunna ta emot patienter med psoriasis. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det finns god kapacitet hos andra vårdgivare. Det är viktigt att betona att Psoriasisföreningen idag inte har bedrivit vård inom vårdvalet, säger hon.

Vad är din uppfattning om att idéburna aktörer riskerar att tvingas bort på grund av den nya politiska inriktningen?
– Det är det nuvarande vårdvalet som gör att Psoriasisföreningen inte kan bedriva vård i Region Stockholm. Vi vill förändra detta och skapa en långsiktig lösning, dessvärre har den inte hunnit vara på plats än, säger Hanna Stymne Bratt (S).

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!