Redo att reformera sjukvården

publicerad 23 augusti 2022
- av Redaktionen
Annons:
Detta är en diskussionstext. Skribenten svarar för åsikterna i artikeln.

Sveriges hälso- och sjukvård befinner sig i en mycket besvärlig situation. Belastningen har under
pandemin varit enorm samtidigt måste det understrykas att de brister i tillgänglighet vi ser nu också
fanns tidigare. Alltsedan hösten 2014 har köerna ökat kraftigt.
Hur hälso- och sjukvården organiseras är centralt för att ge patienterna den vård de behöver. Det är
inte försvarligt att fortsätta med dagens organisation om vi ska klara av att ge patienterna en jämlik
och god vård.

Kristdemokraterna är det enda partiet som har en plan och reformerna för att förändra svensk
sjukvård. Vi sätter patienten och inte systemet i fokus.
Vi anser därför att staten ska överta ansvaret och finansieringen av den hälso- och sjukvård som
regionerna har ansvar för. Uppdelningen i 21 regioner fungerar dåligt. Förutom ett statligt
huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt. Först
då får vi en patientsäker och effektiv hälso- och sjukvård.

Återkommande visar det sig även att vården inte är jämlik. Såväl kvalitet som tillgänglighet varierar
kraftigt över landet. Detta är inte förvånande med tanke på de 21 olika regionerna sinsemellan har
väldigt olika förutsättningar. Inom cancervården påverkar bostadsort vården och antal dagar mellan
remiss och behandlingsstart skiljer sig åt. Dessutom skiljer sig regionerna åt vad det gäller tillgång till
olika cancerbehandlingar.
För dig som bryr dig om en tillgänglig och jämlik vård och som vill lägga ned regionerna. Rösta på
Kristdemokraterna.

Ebba Busch, partiledare (KD)
Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott (KD)
Thomas Imeryd, KD Norrtälje, ersättare teknik- och klimatnämnden, toppkandidat till kommunvalet
Michael Sjöblom, KD Norrtälje, ersättare val- och demokratinämnden
Bengt Carlström, KD Norrtälje, ledamot, partiavdelning, gruppledare
Merve Baz, KD Norrtälje, ledamot, partiavdelning
Bertram Schmiterlöw, KD Norrtälje, ledamot, partiavdelning
Ronny Lindbom, KD Norrtälje, ledamot, partiavdelning

FOTO: KD

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!