Rekordmånga beslag av illegala vapen: “förvaras relativt lättåtkomligt på offentliga platser”

publicerad 18 november 2023
- av Redaktionen
Rekordmånga beslag av illegala vapen som förvaras relativt lättåtkomligt på offentliga platser.

Under 2023 har polisen i polisregion Stockholm gjort rekordmånga beslag av illegala vapen, enligt ett pressmeddelande. Beslagen visar en markant ökning jämfört med tidigare år och siffrorna tyder på en oroande utveckling i regionen. Halvautomatiska pistoler som ofta är gömda på allmänna platser, toppar listan över de vanligaste beslagen.

Antalet beslagtagna skarpa illegala vapen fram till oktober detta år uppgår till 340, jämfört med ett genomsnitt på 280 mellan 2017 och 2019, och 300 under åren 2020 till 2022.

Ökningen kan korrelera med en förstärkt polisinsats mot illegal vapenhantering och skjutningar, men kan också spegla en växande beväpning inom kriminella kretsar. Enligt polisen är det svårt att exakt uppskatta det totala antalet illegala vapen i regionen, men man uppskattar att det finns mellan 2000 och 6000 illegala vapen i regionen.

Lokal annonsör

– Analyser i rapporten visar också tydligt att det är av stor vikt att göra många beslag av de illegala vapnen för att minska antalet skjutningar, inte minst på lokal nivå och på kortare sikt. Många vapen återanvänds annars vid flera skjutningar och av olika personer, därför är även enskilda beslag mycket viktiga, säger kriminologen Sven Granath vid polisen i region Stockholm, i pressmeddelandet.

En detaljerad genomgång av vapenbeslagen under 2020 och 2021 visar att semiautomatiska, fabriksbyggda skarpa pistoler fortfarande är de vanligast beslagtagna illegala vapnen. Därtill har andelen ombyggda start- och gaspistoler, vilka konverterats för att kunna avfyra skarp ammunition, ökat och utgör nu minst 20 procent av de illegala vapnen i kriminella miljöer.

Rapporten visar även att illegala vapen, särskilt de som används vid skjutningar, ofta göms på lättåtkomliga offentliga platser som grönområden, parkeringsplatser, trapphus och källargångar. Det tycks vara yngre medlemmar inom de kriminella nätverken som ansvarar för att transportera och gömma dessa vapen, ett mönster som väcker oro och kräver fortsatt uppmärksamhet från polisens sida.

Lokal annonsör