Renoveringen av Societetsparken – så ser planen ut

publicerad 23 februari 2024
- av Alexander Hall
Renoveringen av Societetsparken är igång och syftar till förbättrad säkerhet och tillgänglighet för besökare. Planen påverkar dock inte sommarens evenemang.

Renoveringen av Societetsparken är igång och syftar till förbättrad säkerhet och tillgänglighet för besökare.

I början av 2024 inleddes de storskaliga renoveringsprojektet i Societetsparken i Norrtälje, med målet att uppgradera kajområdets säkerhet och funktionalitet. Arbetet fokuserar på att stärka kajkonstruktionen mellan Hamnbron och Havslänken, samt att förhindra markerosion och jordglidning.

Trots de omfattande byggarbetena kommer Societetsparken att vara öppen för både evenemang och allmänhet. Dock kommer gångstråket längs kajen fortsatt att vara stängt för passage mellan Hamnbron och Havslänken under projektets gång. På vissa platser kommer avstängningen att utökas för att möjliggöra manövrering av byggtrafik, särskilt i närheten av Havslänken.

Under perioden för spontarbetena, som är en central del av konstruktionsförstärkningen, kommer avstängningarna att utvidgas ytterligare in i parkområdet för att skapa en säker buffertzon under hanteringen av de långa spontplankorna. När spontarbetena är avslutade kommer avstängningarna att reduceras och återgå närmare kajkanten.

Norrtälje kommun varnar för störningar från byggaktiviteterna, särskilt under spontarbetet mellan februari och maj 2024.

Detaljerad tidsplan för renoveringsprojektet i Hamnen:

  • Projektering: September 2023 till mars 2024.
  • Etablering och avstängning: December 2023 till januari 2024.
  • Sjöbottenarbeten och muddring: Januari till februari 2024.
  • Spontarbeten och installation av stag: Februari till maj 2024.
  • Betongarbeten: Juni 2024 till mars 2025.
  • Färdigställande av träbrygga och kaj: November 2024 till april 2025.
  • Installation av belysning, ledningar och återställning av området: Mars till juni 2025.

    Källa: Norrtälje kommun

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!