fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rimbo Missionskyrka: “Orättvis bild av oss – vi är inte hjärlösa”

annons (150 × 40 mm)
Detta är en diskussionstext. Skribenten svarar för åsikterna i artikeln.

RIMBO. Det var 22 augusti som Norrtelje Tidning kunde avslöja att Missionskyrkan i Rimbo lät säga upp en av sina hyresgästers och tidigare styrelsemedlems hyreskontrakt på tveksamma grunder. Allt Om Norrtälje har likaledes under en längre period granskat Missionskyrkan i Rimbo som nu, som del av ett svar på Allt Om Norrtäljes frågor till styrelsen, svarar med en insändare rörande uppsägningen.   

Med en känsla av ansvar gentemot rättvisa och sanning besvarar vi artikeln i Norrtelje Tidning angående uppsägningen av hyresgästen i vår lägenhet Maria Fahlcrantz. Det är klart att vi berörs av hennes smärta som uttrycks. Vårt beslut angående lägenheten har inte tagits för att skada henne eller för att hon agerat på ett sätt som gjort att vi

vill bli av med henne. I artikeln anklagas vi bland annat för att vara ”hjärtlösa” och att vi ”kastar ut Maria på gatan”, och antydan om att vi är en sluten gemenskap utan insyn.

Vi vänder oss bestämt emot en sådan beskrivning. Fakta blandas med felaktigheter, orättvisa beskrivningar och undanhållande av viktiga detaljer. Det ligger inget hjärtlöst i att kyrkans behov inför framtiden krockar med hyresgästens möjlighet att kunna bo kvar i kyrkans lokaler – och inte heller i sättet vi gjort uppsägningen. Maria har blivit uppsagd (inte vräkt) på tydliga grunder. I uppsägningsbeskedet står att lägenheten kommer renoveras och därefter användas till församlingens verksamhet – vilket innebär att den inte längre ska hyras ut som bostad. Församlingen växer och lägenheten kommer behövas för nya behov. Men först är det nödvändigt med en större renovering. Skulle inte vi ha rätt att ta ett sådant beslut? Jo det har vi, inget konstigt eller oetiskt med det. Vi har ett ansvar att planera och agera för vad som blir bäst för församlingen i framtiden.

Finns något att anmärka på om hur vi meddelade uppsägningen?
Maria har sedan länge valt att inte vara aktiv i vår verksamhet, med undantag av församlingsmöten. Vi har sällan träffat henne i närheten av lägenheten i samband med våra möten. Det har tyvärr inte funnits någon naturlig kontaktyta med henne. Skulle vi börja med en informell kontakt för att delge en kommande uppsägning och eller med det formella
beskedet? Vi valde det senare alternativet och skickade ett rekommenderat brev 7 juni, nästan fyra månader innan hyresavtalet går ut 30 september. Enligt hyresavtalet är det tre månaders uppsägningstid. I artikeln säger Maria att hon ”börjar få smått panik nu” för att hinna hitta ett nytt boende. Men vi undrar i så fall varför hon inte visat något intresse för de konkreta tipsen på två lediga lägenheter, varav en i Rimbo, som hon fått av oss. Och hon har också tackat nej till inbjudan till att vara med på ett styrelsemöte för att diskutera frågan om uppsägningen.

När man läser artikeln är det lätt att uppleva antydan att Maria är uppsagd på grund av att hon larmade om diskriminering av homosexuella i Missionskyrkan. Detta har inte ens varit en möjlig orsak eftersom vi var omedvetna att Maria gjort detta ända tills artikeln kom 22 augusti. Det kom även antydan om att vi inte har mycket insyn. Hela tiden, inklusive när Maria var med i styrelsen, har vi följt de demokratiska principer som gäller för föreningar. Hon borde veta att vissa frågor som tas upp på ett
styrelsemöte inte är officiella förrän beslut tagits. Vi har flera etablerade relationer med andra församlingar runt omkring i Uppland, och i Sverige i stort. Vårt engagemang och vår utveckling bygger på öppenhet och samarbete, och inte på avskiljande och isolering.

Rimbo Missionskyrka är en församling som älskar alla människor och därför välkomnar alla till vår gemenskap. Och vi vill att så många som möjligt kommer för att höra om Jesus, som vi älskar så högt och är så stolta över. Han är världens hopp!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen Rimbo Missionskyrka

 

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook