Risk för försämrad turtäthet på buss 676 mellan Norrtälje och Stockholm – Beronius kritisk

publicerad 25 maj 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE – Region Stockholms trafikförvaltning har föreslagit en minskning av turtätheten på busslinje 676 mellan Norrtälje och Stockholm. Om förslaget går igenom kommer bussarna att köras med ungefär en minuts ökad intervall under rusningstid, vilket innebär en buss mindre per timme. Trots att denna förändring kan te sig liten på ytan, innebär den en betydande försämring för resenärerna, speciellt under rusningstrafik.

-Med tanke på att antalet resenärer stadigt ökar innebär det att problemet med överfulla bussar i rusningstrafiken kommer bli ännu större i framtiden, säger Robert Beronius (L), kommunalråd, i ett pressmeddelande. 

Denna försämring kommer att påverka resenärer oavsett riktning, men blir särskilt problematisk för de som åker från Stockholm till Norrtälje under rusningstid.

– Innan pandemin bröt ut våren 2020 och under rusningstid var ofta avgångarna fullbelagda redan vid Tekniska högskolan. Påstigande vid Danderyds sjukhus kom antingen inte med på bussen eller fick stå. När resandet med kollektivtrafik nu återgår till mer normala nivåer måste turutbudet öka under rusningstid, inte minska, säger Beronius.

Förslaget strider också mot kommunens mål att införa fler snabba resor på busslinje 676 mellan Norrtälje och Stockholm, enligt Beronius. Han förtydligar även att Norrtälje kommun uppmanar till att busslinjerna 646, 648, 653 och 654 återgår till sina tidigare tidtabeller och rutter som de var före december 2022.

Trafikförvaltningens förslag att halvera basutbudet under morgon och eftermiddag kommer att drabba dem som är beroende av skoltransporter, både för skolan och för dem som valt fria skolval, samt för de som reser till och från jobbet.

– Det är inte acceptabelt att Trafikförvaltningen tagit bort turer när som flest behöver resa till jobbet eller skolan. Det får stora konsekvenser för de resenärer som berörs och som inte har andra resealternativ, till exempel elever som går på gymnasiet eller elever som har valt att gå en fristående skola och därmed bara har rätt till busskort. Människor måste kunna ta sig till jobbet eller hinna till första lektionen i skolan. Kollektivtrafiken behövs helt enkelt för att få livet att funka. Därför är förslaget till försämringarna av kollektivtrafiken mycket oroande, avslutar Robert Beronius.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!