Sänkt statsanslag till lärare – kräver att regeringen backar

publicerad 14 maj 2022
- av Redaktionen
annons

NORRTÄLJE: Regeringen har beslutat att minska lärarlönelyftets anslag nästa år (2023) från nuvarande 3 miljarder kronor till 2 miljarder kronor. I regeringens budgetproposition finns även en avisering om en minskning till 1 miljard kronor år 2024.

annons
annons

För Norrtälje kommun innebär detta att anslagen minskar från ca 12 miljoner kronor (11 650 000 kr) per år till ca 3,8 miljoner kronor (3 883 000 kr). En minskning motsvarande nästan 8 miljoner kronor.

Många kommuner har valt att fördela lärarlönelyftet som ett tillfälligt lönepåslag och i de kommunerna riskerar därför lärare nu lönesänkningar på mellan 2 500 och 3 500 kronor per månad. Norrtälje kommun lovar dock att ändringen inte ska drabba enskilda lärare.

Lokal annonsör

  • För att vara en attraktiv arbetsgivare har vi valt att genomföra lärarlönelyftet som ett permanent lönetillägg. Ingen lärare kommer därför få sänkt lön, säger Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Robert Beronius är ändå orolig över vad beslutet kan komma att få för konsekvenser.

  • Det innebär att statsbidraget till kommunen minskar. Det måste vi som kommun kompensera för om vi ska undvika att behöva göra besparingar inom skolan. Det kan också innebära att andra planerade satsningar kan få stryka på foten.

Bland exempel på vad andra satsningar skulle kunna vara som kan komma att behöva få stå tillbaka nämner Robert Beronius lönesatsningar på utbildade barnskötare och satsningar på mindre barngrupper.

  • Jag kommer göra allt jag kan för att skjuta till de pengar som behövs, men det är klart att det hade varit bättre om lärarlönelyftet hade varit kvar, säger Robert Beronius.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kräver att regeringen backar från förslaget. Sänkt statsanslag till lärare – så påverkas du | Läraren (lararen.se)

Läs mer här: Statsbidrag för lärarlönelyftet 2022/23 – Skolverket

Lokal annonsör

annonser
annonser