Skärpta restriktioner på Norrtälje sjukhus

publicerad 15 december 2021
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Med anledning av det ansträngda läget inom sjukvården och den ökande smittspridningen av dels corona, dels säsongsinfluensan, inför Norrtälje sjukhus skärpta besöksrestriktioner och återinför krav på munskydd för alla som vistas i sjukhusets lokaler.

Norrtälje sjukhus är i stabsläge sedan tisdagen den 14 december. Vårdplatsläget är ansträngt och vissa enheter har hög sjukfrånvaro bland medarbetarna. Planerade operationer som kan vänta har skjutits upp för att frigöra resurser till akutsjukvården.

Lokal annonsör

– Vi ser just nu en kraftigt ökad spridning av säsongsinfluensan, samtidigt som ökningen av covid-19 fortsätter. För att sjukvården ska klara de storhelger som bara är en dryg vecka bort vidtar vi nu åtgärder för att skydda patienterna och avlasta personalen så långt det är möjligt, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas i ett pressmeddelande.

Från och med den 15 december gäller skärpta besöksrestriktioner på sjukhuset.

– Våra vårdavdelningar kommer bara att undantagsvis kunna ta emot besök, till exempel om en närstående är svårt sjuk, vårdas i livets slutskede eller om det finns andra särskilda omständigheter. Samma sak gäller medföljande vid vårdbesök. Det är tråkigt, men jag hoppas att vi snart åter kan ta emot alla som vill besöka sina närstående, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Dessutom återinförs nu kravet på munskydd för alla som vistas i sjukhusets lokaler.

Lokal annonsör

– Den som måste vistas i sjukhusets lokaler behöver tänka på att hålla avstånd och bära munskydd under hela vistelsen. Det gäller alla, såväl allmänhet som personal, säger Susanne Bergenbrant Glas.

De senaste veckorna har antalet bekräftade fall av säsongsinfluensan ökat markant i Region Stockholm, vilket också märks i sjukvården.

– Influensan kan få allvarliga konsekvenser för äldre och andra i riskgrupp, vilket i sin tur innebär att trycket på sjukvården ökar ytterligare. Jag vill uppmana alla som kan att vaccinera sig mot influensan så snart som möjligt. Många gånger är det möjligt att ta påyllnadsdosen mot covid-19 och influensavaccinet vid samma tillfälle. Då får man ett bra skydd mot båda sjukdomarna, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Mitt Roslagen, foto: Tiohundra

 
Skärpta besöksrestriktioner:

– Sjukhuset har för närvarande skärpta besöksrestriktioner och vårdavdelningarna kan därför bara undantagsvis ta emot besök. Samma sak gäller medföljande vid vårdbesök. Kontakta alltid aktuell vårdavdelning eller mottagning i förväg om du planerar att besöka en närstående eller följa med vid vårdbesök.

– Det är alltid personalen som bedömer om, när och hur länge besöket kan genomföras.

– Om personalen bedömer att besök är möjligt ska du vara frisk och symtomfri och ska inte ha träffat någon med covid-19 de senaste 14 dagarna.

– Munskydd ska användas under hela besöket. Var också noga med handhygienen inför besöket.

– För ditt och patienternas bästa önskar sjukhuset att du berättar för ansvarig personal om du är vaccinerad mot covid-19 eller inte. Reglerna ska följas även om du är vaccinerad.

Förhållningsregler för dig som vistas i allmänna utrymmen på Norrtälje sjukhus:

– Använd munskydd när du vistas i sjukhusets lokaler.

– Undvik att vistas i sjukhusets allmänna utrymmen om du inte har en specifik anledning, som eget vårdbesök, provtagning eller liknande.

– Stanna hemma om du är sjuk. Vid behov av vård, kontakta först 1177.

– Håll minst 1,5 meters avstånd till andra. Undvik närkontakt med patienter eller andra personer.

– Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Använd gärna handsprit. Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.