Skyddsjakt på lodjur i Norrtälje avslutas utan resultat

publicerad 18 mars 2024
- av Daniel Rämsell
Skyddsjakten på ett lodjur har avslutats. FOTO: Wikimedia Commons. Bilden har inget med aktuella händelser att göra.

Skyddsjakten på ett lodjur i Norrtälje kommun, som pågått under perioden 15 februari till 15 mars på Väddö och i närliggande fastlandsområden, har avslutats utan att något lodjur fällts, meddelar Länsstyrelsen. 

En månadslång skyddsjakt efter ett lodjur har genomförts i Norrtälje kommun med syfte att skydda lokala fårbesättningar från nya angrepp. Skyddsjakt har varit tillåtet på Väddö och delar av det angränsande fastlandet. Länsstyrelsen låter nu meddela i ett pressmeddelande att inget lodjur har fällts under den aktuella perioden.

Beslutet om skyddsjakt baserades på flera rapporterade incidenter där lodjur attackerat får, i en region där fårbesättningen är utbredd. Även om jakten nu är över, har Länsstyrelsen beslutat att inte förlänga tillståndet för skyddsjakt på grund av avsaknaden av nya angrepp sedan beslutet togs.

I ett separat beslut godkände Länsstyrelsen föregående vecka en skyddsjakt i ett område nordost om Norrtälje, efter att mufflonfår i inhägnat område angripits vid upprepade tillfällen. Skyddsjakten i det området är godkänd fram till den 12 april 2024, eller tills ett lodjur har fällts.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!