Smugglade sprit – skulle ha brakfest trots Corona-restriktioner

publicerad 25 oktober 2021
- av Daniel Rämsell

Norrtälje: Två män, 58 och 57 år gamla, bägge från Norrtälje blev i onsdags dömda till fyra månaders fängelse respektive villkorlig dom med samhällstjänst för smuggling och olovlig befattning av smuggelgods. Polisen hittade nämligen 52,2 liter starksprit och 1552,32 liter starköl i en lätt lastbil I Rimbo som en av männen hävdade skulle användas till en fest för 230 personer, enligt polisutredningen.

Den 12 oktober 2020 utförde en polispatrull en kontroll av en lätt lastbil i Rimbo, eftersom polisen misstänkte att fordonet användes i strid mot ett brukandeförbud. I lastbilen satt två män, 58 respektive 57 år gamla från Norrtälje. I lastutrymmet kunde polisen hitta 52,2 liter starksprit och 1552,32 liter starköl – en mängd som är långt över gränsen vad som tullverket anser är för sitt eget eller sin familjs bruk.

Smuggelgodset skall enligt utredningen varit inköpt i Tyskland dagen före polisen stoppade de bägge männen. Inresan till Sverige skedde via Trelleborg till Roslagen, närmare bestämt Rimbo där männen blev stoppade.

Lokal annonsör

Skulle ha brakfest trots restriktionerna?

58-åringen har i förhör hävdat att alkoholen skulle användas till en fest för 230 personer. Detta trots att både alkoholens mängd överskred gränsvärdena för vad tullverkets anser vara för sitt eget eller sin familjs bruk. Antalet människor till den tilltänkta festen stred även vid tidpunkten för brottet (oktober 2020) mot folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende antalet personer som får vistas i en och samma lokal.

Behövde pengar?

De bägge männen har enligt tingsrättens dom hävdat att de inte visste att man måste deklarera införseln av alkohol i landet. En SMS-konversation talar dock emot detta: – ”max pre-order per bil 1 000 sek… det blir 10 flak norrlands eller typ tre flak gindrinkar”, Skall 58-åringen ha skrivit till sin granne som åkt Ålandsbåten och undrat över hur mycket alkohol man får föra med sig, vilket talar för att 58-åringen mycket väl var införstådd med lagstiftningen. Alkoholen skall enligt utredningen ha kostat mellan 25 000 – 35 000 kr, en summa som är förhållandevis hög i jämförelse med vad 58-åringen erhåller i sjukpension per månad, nämligen 12 000 kr, enligt uppgifter ur tingsrättens dom.

Lokal annonsör

”Kan du hjälpa mig med ytterligare 2 500 kr”, skall 58-åringen ha skrivit till en bekant, enligt utredningen. 58-årigen har dock hävdat att han behövde låna pengarna till reparationer av lastbilen samt kost och logi under resan.

Fängelse och villkorlig dom
Tingsrätten dömer 58-åringen till fyra månaders fängelse för smuggling och 57-åringen till villkorlig dom och samhällstjänst om 100 timmar för olovlig befattning av smuggelgods. De bägge männen åläggs även betala 800 kr vardera till Brottsofferfonden.