Snart blir det källsortering i anslutning till din villa

publicerad 14 mars 2024
- av Daniel Rämsell
Sortering av metall, glas, papper och förpackningar skall ske i anslutning till bostaden, har regeringen beslutat. Norrtälje kommun låter nu villaägare tycka till om alternativen som finns.

Sortering av metall, glas, papper och förpackningar skall ske i anslutning till bostaden, har regeringen beslutat. Norrtälje kommun låter nu villaägare tycka till om alternativen som finns.

Regeringen har beslutat att fastighetsnära insamling skall ske i hela landet från och med januari 2027, för att underlätta källsortering för privatpersoner. Enklare insamling och sortering gör att mer avfall återvinns, vilket minskar behovet av nya råvaror, minskat koldioxidutsläpp, och stödjer den gröna omställningen.

Just nu sonderar Norrtälje Vatten och Avfall hur detta kan komma att se ut för villaägare på fastlandet i Norrtälje kommun och man vill ha synpunkter från kommunens invånare.

– Det blir en förändring för väldigt många i deras vardag. För att det ska bli så bra som möjligt vill vi ha in synpunkter, säger kund- och kommunikationschef Fredrik Lindh, i ett pressmeddelande.

Norrtälje kommun presenterar två alternativ för källsorteringen: “Optisk sortering” och “tvåfackskärl”.

Optisk sortering innebär att förpackningar placeras i färgade påsar och kastas i det vanliga avfallet. Dessa hämtas sedan vid ordinarie sophämtning och sorteras efter färg på en anläggning, för vidare transport till materialåtervinning.

Tvåfackskärl innebär att man behåller rest- och matavfallskärlen, får ett nytt med fack för papper och plast, samt en mindre behållare för metall som hängs på kärlet.

Läs mer om alternativen och skicka in dina synpunkter senast den 24 mars på http://www.nvaa.se/fni-villor

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!