sök bredbandsstöd innan 30 april

publicerad 24 april 2023
- av Redaktionen

Norrtälje kommun erbjuder totalt 602 000 kronor i bredbandsstöd till föreningar under 2023. Så här ansöker du och det behöver du tänka på. 

Under två perioder 2023 erbjuder Norrtälje kommun möjligheten att ansöka om bredbandsstöd. Den första utlysningen pågår till och med 30 april. Initiativet har tagits för att möjliggöra för invånare i kommunen att ha tillgång till snabb och stabil internetuppkoppling, oavsett var man bor.

Enligt kommunens bredbandsstrateg Peter Jansson är detta viktigt för att underlätta kommunikation och tillgång till information, dessutom är satsningen ett viktigt steg för att få fler att vilja bosätta sig i kommunen.

– Genom att erbjuda bidrag för bredbandsutbyggnad, ger kommunen en möjlighet till människor att kunna få tillgång till snabb och stabil kommunikation vilket medför tillgång till information. Detta kan i sin tur göra det möjligt för människor att bosätta sig i kommunen, även i deltidsboenden som exempelvis ett fritidshus, säger Peter Jansson.

Så här går ansökningsprocessen till:

1.     Er förening skickar ett mail med er ansökan märk mailet “Lokalt bredbandsstöd” till kommunstyrelsen@norrtalje.se. Om ni inte har en förening behöver ni bilda en sådan. Ett av alternativen är att bilda en ekonomisk eller ideell förening ett annat alternativ är att bilda en gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening.

 

2.     Till ansökan bifogas:

·       Dokument som styrker att sökande är en lokal förening.

·       Dokument som styrker att föreningens styrelse beslutar att söka bredbandsstöd.

·       Dokument som i korthet beskriver tilltänkt utbyggnadsprojekt.

·       Kartbild för utbyggnadsprojekt där tänkt dragning för bredband samt fastigheter att ansluta finns markerade.

 

 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!