Björkö-Arholma

FOTO: Norrtälje kommun

Högsta höjningen av skolpengen någonsin, oppositionen är nöjda – men vill mer!

Norrtälje kommunNorrtälje kommun har en god ekonomi och god ekonomisk hushållning. Enligt barn- och skolnämndens ordförande Robert Beronius möjliggör detta för flera satsningar på förskola och skola, i syfte att alla Norrtälje kommuns elever ska ta sig igenom skolgången med fullständiga betyg. Vice ordförande Margareta Lundgren (S) är förvisso nöjd men vill se ännu mer satsningar.


Mer pengar till landsbygdsskolor

NorrtäljeBarn- och skolnämnden har beslutat hur de pengar som årligen anslås till små skärgårds- och landsbygdsförskolor och skolor ska fördelas. Totalt fördelas 5,3 miljoner kronor