Gräddö


Anmälde granne till Integritetskyddsmyndigheten

Norrtäljeannons GRÄDDÖ. ”Grannen filmar och fotograferar oss, våra barn, hyresgäster och våra kunder”. De hävdar anmälare av en granne på Gräddö. Enligt anmälan till Integritetsmyndigheten,