Nöje


Från socionom till Caspars nya manager

ReportageDenise Keyser är entreprenören som alltid har kastat sig in i nya saker, kvinnan bakom ”Shamanic Management” och som sedan en tid tillbaka har sadlat