olyckor


Här är kommunens mest olycksdrabbade vägar

HallstavikNORRTÄLJE. Lagom till jul, en av årets största trafikhelger, presenterar försäkringsbolaget If statistik över de mest olycksdrabbade vägarna i Norrtälje kommun för åren 2015-2020. Flest