Roslagssnus

Lokalproducerat och ekologiskt snus från Lohärad banar väg för svensk snusproduktion


Warning: Undefined array key "primary_category" in /home/alltomno/public_html/wp-content/themes/aeon-news/leaflet-post.php on line 168
NäringslivLOHÄRAD. 36-åriga civilingenjören Christopher Madsen, från Lohärad, är fast besluten att återintroducera en traditionell svensk snusindustri – tobaksodling och snusproduktion lokalt och ekologiskt. Hans egenproducerade