Temadag fokuserar på ungas psykiska hälsa

publicerad 18 oktober 2023
- av Redaktionen

Den 25 oktober kommer elever i Norrtälje att få chansen att interagera direkt med olika aktörer i samhället som jobbar med ungas psykiska välmående. Temadagen, kallad “Jobbiga frågor är helt okej”, är resultatet av ett samarbete mellan flera samhällsaktörer.

Cirka 300 elever i årskurs 7 kommer att ha tillfälle att möta företrädare från Norrtälje kommun, Polisen och andra organisationer som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa. Temadagen är designad för att uppmuntra ungdomar att öppet diskutera sina bekymmer och förståelsen kring psykisk hälsa.

– Eleverna får träffa och prata med representanter från de olika verksamheter och får även möjlighet att få svar på frågor som de skickat in anonymt i förväg. Vi hoppas och vill att denna dag ska göra det lättare för våra ungdomar att våga prata om psykisk hälsa och förstå att det är helt okej att prata om jobbiga frågor, säger Liv Hellstrand, samordnare för barn och ungas psykiska hälsa, Norrtälje kommun, i ett pressmeddelande.

Temadagen är ett samarbetsprojekt mellan flera av Norrtälje kommuns verksamheter, bland annat Trygg i Norrtälje, kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsten, samt externa aktörer som Svenska kyrkan och Sensus. Andra medverkande under dagen inkluderar BUP, ungdomsmottagningen, Norrtälje tjejjour och flera andra viktiga aktörer inom området psykisk hälsa för ungdomar.

Temadagens program:

  • Introduktion: Eleverna kommer att informeras om vad psykisk hälsa innebär och hur den kan påverkas.
  • Utmaningar: Eleverna kommer att få ta del av olika frågor och utmaningar hos utställarna på plats, med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa.
  • Frågestund: Eleverna får möjlighet att ställa anonyma frågor till representanter från olika organisationer och få sina funderingar besvarade.
  • Goodiebag: Som avslutning får varje elev en påse med information från samtliga deltagande verksamheter, samt från de som inte kunde närvara under dagen.

 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!