Tiohundra satsar på kunskap om klimakteriet – anställda får boka gynekologbesök på arbetstid

publicerad 18 oktober 2023
- av Nicklas Salmin

Fokushuset, en del av Tiohundra, framhäver nu behovet av öppenhet och förståelse kring klimakteriet bland sina anställda. Genom ökad information och samtal hoppas man att fler skall känna sig trygga att tala om sina erfarenheter och klimakterisymtom.

Fokushuset vill bryta tystnaden kring klimakteriefrågor. Det hela började under en arbetsplatsträff när Carina Jakobsson, en boendestödjare vid Fokushuset, delade med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper hon nyligen fått från en nyhetsrapport om en friskvårdssatsning i Partille.

– När jag drabbades av symtom förstod jag inte alls vad det berodde på, och det är många som inte gör det. Det saknas kunskap om vad klimakteriet är. Ofta tror man att man har drabbats av depression eller utmattning, och får behandling för det. För mig tog det sju år att få rätt hjälp, berättar Carina Jakobsson, i ett pressmeddelande.

Lokal annonsör

Med tanke på att en majoritet av de som arbetar på Fokushuset är kvinnor i klimakterieåldern blev frågan uppenbart relevant.

– Det här är något vi har missat, och nu har vi fått mer verktyg att hantera det. Det är ju något som är helt normalt och kommer att drabba alla oss kvinnor – mer eller mindre, säger Enhetschef Frida Jakobsson.

I ett försök att ge sina anställda de resurser de behöver, har Frida samlat information om klimakteriet i en tillgänglig mapp och introducerat möjligheten för anställda att boka gynekologbesök under arbetstid. Dessutom kommer en föreläsare att besöka Fokushuset under hösten för att fördjupa kunskapen i ämnet.

– Jag hör att man vågar prata, och att man ger varandra tips. Den här kunskapen är också väldigt bra att ha i sitt yrke. Det kan hända att man möter kvinnor som har klimakteriebesvär, och då har man en större förståelse för det.

Lokal annonsör