Tommy Karlsson på Samstorps gård åtalas i Sveriges största miljöbrottsutredning

publicerad 6 januari 2024
- av Daniel Rämsell
Sveriges största miljöbrottsutrednining och tre av de åtalade är bosatta i Norrtälje kommun.
Annons:

I vad som anses som den mest omfattande miljöbrottsutredningen i Sveriges historia, den så kallade “Think pink-härvan”, har åtal nu väckts mot elva individer för miljöbrott varav tre är bosatta i Norrtälje kommun. Bland de åtalade återfinns Tommy Karlsson som äger Samstorps gård och som Norrtelje Tidning haft under lupp under en längre tid. 

Det är totalt elva personer som åtalas i härvan. Tre av de åtalade, inklusive Tommy Karlsson som driver Samstorps gård på Rådmansö, är bosatta i kommunen.

Utredningen rör återvinningsföretaget NMT Think pink, där en av de mest omfattande brottsplatserna i ärendet är en gård i Rånäs. På gården skall cirka 40 000 ton giftigt byggavfall, inklusive gips, asfalt, och plast, ha grävts ned i marken. Analyser av jorden har visar höga halter av farliga ämnen som PCB7, PAH-H, kvicksilver och arsenik, med potentiella risker för människor och miljön.

Tommy Karlsson på Samstorps gård misstänkts för att ha använt liknande avfallsmassor för att anlägga en uppställningsplats på sin gård. Det uppskattas att tusen ton giftigt byggavfall ligger nedgrävt på gården. Man har funnit såväl betong som asfalt och andra hälso- och miljöskadliga material. Provtagningar visar på höga halter av tungmetaller och giftiga ämnen, vilket innebär en risk för både människors och djurs hälsa och miljön.

När Allt Om Norrtälje når Tommy Karlsson telefonledes vill han inte svara på några frågor kring ärendet. Han svarar heller inte på SMS från AON.

En annan åtalspunkt i stämningsansökan rör en 37-årig man som tidigare ägde en gård i Rimbo. Uppskattat finns där 4 800 kubikmeter avfall, med avfallssäckar, gips, och annat byggmaterial, som misstänks ha använts för att anlägga en gårdsplan. Även där påvisar analyser av jorden förekomsten av skadliga ämnen.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!