Varför föreläser Uffe Helsing om antimobbning?

publicerad 12 oktober 2021
- av Daniel Rämsell

Uffe Helsing, 41-årig polis från Norrtälje, förebygger mobbning bland mellanstadieelever genom att kombinera kampsport med sin poliserfarenhet.
– Det är just för att vi utövar kampsport som vi får en sådan bra respons bland eleverna, förklarar Helsing som ofta blir bemött med fördomar från vuxna avseende att sporten skulle vara våldsbejakande.

Polisen och kampsportsutövaren Uffe Helsing, 41 år från Norrtälje förebygger mobbning genom föreläsningar avseende respekt och värdegrund för Norrtäljes mellanstadieelever. 

– Det är en jäkligt skön känsla att se att barnen har så många goda ideér och tankar kring ämnet, förklarar Helsing som upplever att skolornas arbete med antimobbning idag är otroligt mycket mer omfattande än när han själv gick i skolan. 

Många strängar på sin lyra

Uffe Helsing har tidigare arbetat på behandlingshem för kriminella ungdomar och arbetar sedan 13 år tillbaka som polis i Norrtälje – men han är tydlig med att poängtera att det är i egenskap av kampsportsutövare och ungdomstränare som han utför sitt ideella arbete med antimobbning med start för tre år sedan. 
– Det var en skola som hörde av sig till vår klubb och undrade om vi från MMA-klubben kunde komma och föreläsa om värdegrunderna i kampsport, eftersom de upplevde att eleverna hade en missuppfattad bild om vad kampsport går ut på, förklarar Uffe. 

Kampsporten

– Det är väldigt mycket kärlek och ömsesidig respekt vi lär ut inom kampsporten, förklarar Helsing som inte sällan får kritik för att kampsport skulle vara våldsbejankande.
– Det är just för att vi håller på med kampsport som vi får så bra respons bland barnen, förklarar polisen som  menar att barnen istället ser upp till honom som kampsportsutövare och polis och således har en positiv inverkan på eleverna. – Jag vill få barnen att vilja vara så snälla som möjligt mot varandra, fortsätter Uffe. 

Knark är bajs

Uffes föreläsningar för mellanstadieeleverna är givetvis korta, koncisa och i mindre grupper för att passa 10 till 12-åringar. Ofta enbart en slide för att barnen skall orka att vara engagerade. Han föreläser emellertid även för 100-tals högstadieelever, då med temat “Knark är bajs” men uttrycker att det är betydligt lättare att nå fram till de lite stökiga eleverna när grupperna är mindre. Helsing gör även mer avancerade föreläsningar för vuxna, socialtjänsten och skolpersonal angående konflikthantering.  

Drivkraften
Helsing har själv inte blivit utsatt för mobbning men har sett många exempel under sina år på polisen och på behandlingshemmet hur negativt det inverkar på individer. – Jag har sätt på vilket sätt mobbning förföljer människor genom hela livet, förklarar Helsing som beskriver att drivkraften i arbetet är att bidra med en positiv inverkan i skolornas arbete mot mobbning.


Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!