Ung Företagsamhet – En språngbräda för framtidens företagare

publicerad 4 november 2023
- av Tomas Ackelman

Det sägs ofta att ungdomen är vår framtid. Men hur förbereder vi dem bäst för den framtid som väntar? Ett svar kan vara att ge dem de verktyg och kunskap som behövs för att bli framtidens företagsledare, innovatörer och visionärer. Här kommer “Ung Företagsamhet” (UF) in i bilden.

Sedan 1980 har UF fungerat som en inkörsport till företagandets värld för svenska gymnasieelever. Genom att ge dem en första inblick i hur det är att driva ett företag, förbereder UF dem för de utmaningar och möjligheter som företagande och entreprenörsskap kan erbjuda. Och nu, när UF även riktar sig till grundskolor, kan vi förvänta oss att fler unga människor kommer att bli inspirerade att ta steget in i företagandets värld. En värld fylld av inspiration, kreativitet och ansvarstagande.

Men vad innebär det egentligen att vara en del av UF? Det handlar inte bara om att lära sig företagandets grunder. Det handlar om att utveckla kreativitet, samarbetsförmåga och entreprenörskap under mentorskap. Elever får chansen att ta en idé, utveckla den till en affärsplan, och sedan se den blomstra till ett fullt fungerande företag under ett skolår. Erfarenheten, även om den är inom ramen för ett “hobbyföretag”, är ovärderlig, för såväl elev som samhälle.

Lokal annonsör

Att starta ett företag kan vara både utmanande och krävande, men det är också otroligt givande. Att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål kan ge insikter och erfarenheter som varar livet ut. Och för dem som drömmer om att bli egenföretagare i framtiden? Erfarenheten kan vara den språngbräda de behöver, vilket vi skall värna om.

Det är otroligt uppmuntrande att se att UF-företagandet fortsätter att växa, med cirka 25 UF-företag anmälda från gymnasieskolorna i Norrtälje kommun för läsåret 2023-2024. Dessa unga entreprenörer, stöttade av lärare, mentorer, föräldrar och näringslivet, är bevis på att UF:s mission lever och frodas men behöver också förvaltas.

Och… som en liten kuriosa: I december 1983 startade det allra första UF-företaget i Norrtälje kommun. Initiativet, taget av 22 elever från Rodengymnasiet med mig och Bo Lidholm som mentorer, visar att UF:s rötter i Norrtälje är djupa, stadiga och beständiga.

Så när vi tittar på dessa unga företagare, ser vi inte bara framtidens företagsledare. Vi ser framtidens innovatörer, tänkare och ledare. Och med UF som grund för framtidens entreprenörer kan vi vara säkra på att vår framtid är i goda händer.

Lokal annonsör