ungdom på LSS-boende utsattes för hot och våld: Verksamhetschef svarar på frågor

publicerad 28 augusti 2023
- av Nicklas Salmin

 

NORRTÄLJE. Efter flera anmälningar om hot, våld och kränkande bemötande mot barn och ungdomar på ett LSS-boende, har Tiohundra inlett en intern utredning. Anhöriga är informerade och en Lex Sarah-anmälan har lämnats in till IVO, vilket Allt Om Norrtälje tidigare rapporterat om.

De tre anmälningarna kom in samtidigt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under sommaren och rör LSS-boendet Vårsolen, i Norrtälje. En av de aktuella anmälningarna avser en tidigare känd händelse, och en utredning om den händelsen var redan initierad.

Tuija Fehrm är i nuläget tillförordnad enhetschef för för LSS-boendet under utredningen och svarar på frågor:

Vad har du som verksamhetschef för känsla inför det som inträffat på LSS-boendet? 
– Självklart känns det inte bra. Det är mycket allvarliga saker som står i anmälningarna och det är väldigt viktigt för mig att vi går till botten med vad som har hänt

Vilka rutiner och utbildningar har personalen på Vårsolen för att hantera konfliktsituationer med brukare, och kommer dessa att ses över på grund av de nyligen inträffade händelserna?
– Det finns rutiner för konfliktsituationer som alla anställda känner till. Medarbetarna har även nyligen gått en utbildning i hot- och våldsituationer. Men vi kommer att se över om det behövs ännu mer utbildning.

Hur uppmuntras personalen att rapportera misstänkta överträdelser av denna dignitet?
– Vi uppmuntrar alltid våra medarbetare och chefer att skriva avvikelser om något händer. Bland annat har vi pratat om det på arbetsplatsträffar med alla medarbetare.

Vilka åtgärder vidtas för att stödja de brukare som kan ha drabbats av dessa händelser, både psykologiskt och praktiskt?
– Brukarna erbjuds samtalsstöd av psykologer från BUP och habiliteringen i Tiohundra. Vi har också ökat bemanningen med en stödpedagog.

Hur kommunicerar ni med anhöriga till de boende på Vårsolen angående dessa incidenter och vilka åtgärder som vidtas?

– Jag har personliga samtal med de anhöriga på telefon, och erbjuder mötestid och uppmuntrar dem också att höra av sig om de har frågor.

Vad är de viktigaste lärdomarna ni har dragit av händelserna, och vilka konkreta steg planerar ni att ta för att förhindra att något liknande inträffar i framtiden?

– När utredningen är klar och visar vad som har hänt får vi se vilka som blir de viktigaste lärdomarna och vilka åtgärder som blir aktuella.

Det är ännu oklart hur många av brukarna som är drabbade av händelserna men internutredningen är omfattande och väntas bli klar någon gång i september.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!