Väddö Begravningsbyrå: om tradition, familjekänsla och vikten av att uttrycka sin önskan

Annonssamarbete

  • Lars Lindqvist berättar om hur det är att ta över ett familjeföretag i tre generationer
  • Vad är viktiga egenskaper som begravningsentreprenör
  • Fördelar och nackdelar med traditionell begravning
uppdaterad Idag 13:33 publicerad 9 november 2023
- av Roslagen Media Group AB
Lars Lindqvist tar emot en kund på kontoret.

På Esplanaden i Norrtälje, hittar vi Väddö Begravningsbyrå – ett familjeföretag som i tre generationer arbetat med att göra den svåra stunden enklare för anhöriga. Lars Lindqvist, nuvarande ägaren,
berättar om vikten av att uttrycka sin önskan för att underlätta för efterlevande och att vi skall tänka “när vi dör” och inte “om vi dör”.

Väddö Begravningsbyrå är ett familjeföretag med tre generationer i ryggsäcken och firar sitt 77:e år, i år.

– Vi är ett familjeföretag som firar 77 år i år. Jag är den första ägaren som inte tillhör familjen, men familjekänslan är fortfarande stark, förklarar Lars Lindqvist. Även om det är jag som äger och driver företaget sedan 2017, så har tidigare personal funnits kvar med Carina och Eva, som är en del av familjen Gustafsson, och nya medarbetare har tillkommit, fortsätter han.

Även om namnet antyder att företaget skulle vara baserat på Väddö, så har de haft sitt kontor i Norrtälje sedan 1981. Lindqvist, som själv varit begravningsentreprenör sedan 80-talet, började på byrån för att avlasta förra ägaren med transporter och det yttre arbetet. Det ena ledde till det andra och Lars tog sedermera över företaget som ny ägare 2017.

Familjekänslan och det faktum att byrån funnits i tre generationer har en djup inverkan på hur byrån fungerar, men har även betydelse för kunderna.

– När man funnits i tre generationer som vi har, så har vi begravt många i en och samma familj, förklarar Lars. Detta kan underlätta begravningsprocessen då nästa person i samma familj avlider, fortsätter han.

Foto 1: Lars sitter vid ingången av kontoret och tar emot kunder.

Foto 2: Väddö begravningsbyrå har ett brett urval av kistor.

Vad är det som skiljer er från konkurrenter i branschen?
– I den här branschen handlar det inte så mycket om att man skall nischa sig eller konkurrera med varandra, utan vi och våra kollegor i branschen är här för att synas och finnas till hands när det värsta har hänt, säger Lars. Vi är alla angelägna om att hjälpa kunderna i sin sorgeprocess och att hjälpa dem att få grepp om situationen med vägledning genom den svåra processen, säger han.

Som begravningsentreprenör är kommunikation och lyhördhet av yttersta vikt.
– Det handlar inte bara om att ordna en begravning. Det handlar om att lyssna, förstå och föra en dialog med de efterlevande och att på rätt sätt verkligen fånga den avlidnes önskemål, säger Lindqvist.

Lars förmedlar att en begravningsbyrå fungerar som en samordnare för alla medverkande i den aktuella begravningen. Det handlar om allt ifrån bokningar av präst, musiker, solist, lokaler, florist, catering och tryckeri till
kyrkogårdsförvaltning. En annan viktig tjänst är också att hjälpa människor att förbereda sig inför döden.

– Vi vill förmedla att man generellt ska tänka: “när jag dör” och inte “om jag dör”. Genom att fylla i exempelvis “Livsarkivet” genom vår webbplats kan man underlätta processen avsevärt för sina efterlevande, säger Lindqvist. Det är en tjänst som är webbaserad och gör det möjligt att fylla i, revidera och alltid hålla aktuell med uppgifter om ekonomi och önskemål kring begravning, säger Lars.

Lindqvist, som är en förespråkare av tradition, har sett ett trendbrott den senaste tiden. Han har observerat att fler väljer en icketraditionell begravning av olika anledningar och uttrycker sina farhågor kring detta.

– Vi märker att det är allt vanligare att man inte har någon begravning alls. Efter pandemin ser vi att många väljer ceremoni kring en urna i stället för kista. Det finns både för- och nackdelar med det. Fördelen för familjen är att kunna välja lokal utifrån egen önskan, då utrymmet för en kista är svårare att tillgodose. Vi har haft ceremonier i trädgårdar och andra platser som betytt mycket för familjen. En annan fördel är att möjliggöra gravsättning av urnan, om en grav finns eller önskas, i samband med ceremonin. Det är mycket uppskattat, då tid tycks vara en bristvara för var och en av oss, säger han.

Lars som arbetat i branschen i över tre decennier ser dock att det finns risker med trendbrottet.

– Att ha en vanlig traditionell begravning kan vara en viktig del i sorgeprocessen. Det är viktigt att man bearbetar sorgen i olika steg, vilket en traditionell begravning med kista möjliggör. Och det är viktigt att inte undvika det som känns obehagligt, berättar Lars av erfarenhet.

Finns det andra aspekter att ta hänsyn till än den bortgångnes önskemål?

– Ja, det är klart att det finns andra saker att ta i beaktande. Många tänker exempelvis inte på att en gravplats skall tas om hand. Det kanske helt enkelt är bättre att ha en askgravplats eller minneslund? Ju mer åren går, desto större är risken att gravplatsen kan bli en börda, vilket kanske inte var tanken från början. Mitt tips är alltså återigen, även om det kanske ligger långt fram i tiden, så kan det vara mycket värdefullt för anhöriga att man har uttryckt sina önskemål, förklarar han.

Vad är det som driver er till att hjälpa människor med detta?

– Det är tacksamheten vi ser hos våra kunder. Att underlätta i någons sorg, är det som driver oss. Och möjligheten att finnas där för någon eller några som behöver det. Det ger en bra magkänsla, avslutar
Lars.

Foto 3: De har också ett brett urval av urnor.

Foto 4: Det går att beställa matchade urna och kista.


Kontaktuppgifter:

Hemsideadress: https://www.vaddobegravningsbyra.se/ 

Mailadress: info@vaddobegravningsbyra.se

Telefonnummer: 0176 - 22 44 80