Vårt Norrtälje kan bättre

publicerad 2 september 2022
- av Redaktionen
Detta är en diskussionstext. Skribenten svarar för åsikterna i artikeln.

Norrtälje är en fantastisk kommun att bo i, men det är mycket som kan bli bättre. När vi ser oss
omkring i vår vackra kommun ser vi mycket att värna om, men också mycket som måste förändras.
Vi ser att vi har fantastiskt engagerade lärare, men också slitna skollokaler och elever som inte får
rätt stöd.

Vi ser att personalen i vården och omsorgen gör fantastiska insatser varje dag, men också att de
behöver fler kollegor och bättre arbetsvillkor.
Vi ser att vi har fantastiska bostadsområden, men också en ökande känsla av otrygghet och att
många ungdomar inte har möjlighet att flytta hemifrån.
Det är vår skyldighet att åtgärda detta.

Vi socialdemokrater har i 20 av de senaste 24 åren suttit i opposition i Norrtälje kommun och sett
hur bostadsköerna växt, hur skollokaler fått förfalla och hur vård- och omsorgspersonalen blivit
alltmer ansträngd. Allt detta har skett under moderatledda styren. De har misslyckats. Därför är det
dags för en ny riktning för Norrtälje kommun.

Vi Socialdemokrater går därför till val med fyra tydliga mål:
1. Vi ska skapa en jämlik skola för alla. För oss är det självklart att den enda vinst som skolan ska ge
är kunskap. Idag är skolan inte jämlik, och alla barn får inte samma möjlighet till en bra skolgång. Det
är oacceptabelt. Därför vill vi rusta våra slitna skolor och förskolor, anställa fler lärare och vuxna i
skolan, och införa gratis frukost till alla elever.

2. Vård ska ges i tid och efter behov. Trots att vi bor i landets rikaste region är det många som inte
får vård i tid. Marknaden får styra i stället för behoven. Det räcker nu. Vi socialdemokrater vill
anställa mer personal med bättre villkor, rusta Norrtälje sjukhus och införa mobil mammografi så att
alla i vår kommun får tillgång till jämlik vård i sitt närområde.

3. Alla ska få ta del av Norrtäljes tillväxt. Bostadsbrist, långtidsarbetslöshet och uteblivna satsningar
på klimatomställningen och infrastrukturen slår hårt mot människors och företags framtidsutsikter.
Därför vill vi bygga fler klimatsmarta bostäder, investera för gröna industrier och fler jobb, och bygga
ut laddinfrastrukturen i hela kommunen.

4. Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste kommun. Det uppnår vi bara genom att bekämpa både brotten
och brottens orsaker. Ingen ung ska bli kriminell, och därför vill vi bland annat se hårdare straff och
fler poliser, men också fler förebyggande och uppsökande insatser för våra ungdomar, och att vi
tryggar alla offentliga miljöer.Samhället är människans verk. Om något är fel kan vi ändra på det. Tyvärr saknar det moderatledda styret i vår kommun både förmågan och viljan att göra just detta.
Vi vet att vårt Norrtälje kan bättre. Den 11 september är valet ditt. Rösta på Socialdemokraterna.

Ulrika Falk (S), kandidat till kommunstyrelsens ordförande
Olle Jansson (S), kandidat #2 till kommunfullmäktige

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!