fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vatteninfo Sverige: Pionjärer inom decentraliserad vattenhantering

NORRTÄLJE/VÄRLDEN. Amelia Morey Strömberg, VD och grundare av Vatteninfo Sverige AB, belyser företagets roll i att omforma Sveriges vattenhantering på ett hållbart sätt. Med en stark vision och expertis, strävar Vatteninfo efter att vara en pionjärer inom decentraliserade VA-system, samtidigt som de adresserar kritiska miljöutmaningar för individ, samhälle och för kommande generationer.

Vatteninfo Sverige, är ett litet men passionerat team som besitter expertis inom bland annat tekniska lösningar för vatten och avlopp, geovetenskap, biologi och projektledning. De erbjuder sin kunskap och lösningar som kan hjälpa kunder att fatta rätt och välgrundade beslut i VA-frågor.-Vi är ett litet företag… men i stora drag är vi ett konsultföretag som hjälper samfälligheter att fatta stora beslut i VA-frågor och allt vad det innebär, säger Amelia.

Företagets kundbas är bred men fokuserad mot enskilda vatten och avlopp i samfälligheter.
– Vi har definierade kunder. Alla som inte har kommunalt vatten och/eller avlopp. Men med fokus på samfälligheter, förklarar Amelia.

Hon belyser vikten av att samfälligheter får rätt stöd, särskilt när det gäller vattenkvalitet och rening av avlopp med tanke på  risken för att dricksvatten kontamineras av avloppsvatten, vid exempelvis felaktigt underhåll. Dåligt skött avloppsrening påverkar även miljö mycket negativt.
– Ofta kan det röra sig om att en samfällighet kontaktar oss på grund av att de fått missfärgat vatten. Det är dock inte alltid är det uppenbara som är problemet. Många dricker vatten från sitt eget avlopp utan att veta om det, säger Amelia. Avloppsvatten smakar nämligen inte. Om man har en enskild brunn och ett enskilt avlopp så riskerar man att kontaminera dricksvattnet och det är inte ovanligt att det händer. Man upptäcker det först genom provtagning, och det hjälper vi gärna till med, fortsätter hon.

Vad är risken med att dricka kontaminerat vatten?

– Att många blir sjuka kort och gott. Man kan bli riktigt sjuk av att dricka kontaminerat vatten, säger Morey Strömberg.

Finns det andra anledningar till att ta hjälp av expertis? Amelia förklarar:

-Man sparar pengar. En felsatsning på ett exempelvis ett vattenverk eller reningsverk kan vara extremt kostsamt. Har man alla fakta på bordet, vilket vi hjälper kunderna med, så blir det lättare att fatta rätt beslut och på så sätt minska investeringsrisken, säger hon.

Med klimatförändringar och urbanisering står många kommuner inför utmaningen att hantera kapacitetsproblem i sina reningsverk. Amelia ser en möjlighet för decentraliserade system att vara en del av lösningen.
– Decentraliserade vattensystem är en del av lösningen  för urbaniseringen. Vi tror att kommunerna skulle kunna dra nytta av att stödja samfälligheterna i den processen, betonar hon. Vi kan inte fortsätta att koppla till centrala system, eftersom vi har gamla ledningar i kommunen. VA-systemet är en av de största begränsningarna vi har när det gäller exploatering och expansion, fortsätter hon.

Beträffande miljö, i synnerhet i vår egen närhet ,Östersjön, förklarar Amelia att en av de största problemen med vattenhanteringen vi har idag är övergödning.
– Övergödningen beror till stor del på grund av enskilda avlopp, förklarar Amelia. Genom att hjälpa samfälligheter att förvalta sina system på bästa sätt, kan decentraliserade vattensystem bidra till att minska övergödningen.
– Med samfällighet skulle vi kunna minska övergödning och annan nedsmutsning av Östersjön. Här hjälper vi samfälligheterna i hur man förvaltar systemen på bästa sätt, säger hon.

Amelia betonar också vikten av att förstå vattens värde för mänskligheten.
– Det är viktigt att förstå att vatten är en begränsad resurs. Vi tar ofta vatten för givet, men det är en av våra mest värdefulla resurser. Med klimatförändringarna kommer vattenhanteringen att bli ännu viktigare, och vi måste vara beredda att hantera dessa utmaningar.

Visionen för Vatteninfo och kanske än mer Amelias hjärtefråga, visar tydligt att hon strävar efter att vara mer än bara ett konsultföretag.- Vi vill vara ett nationellt centrum för decentraliserade VA-system. Vi vill ha en ordentlig branschorganisation för samfälligheterna.
Med visionen och ett brinnande engagemang för miljö och hållbarhet, kombinerat med den expertis och passion som Amelia och hennes team besitter, är Vatteninfo väl positionerade för att spela en avgörande roll i Sveriges framtid inom vattenhantering.

Om hur lång tid är ni där?

– Om fem år.. Nej, snabbare än så, avslutar Amelia.

FRÅGOR OCH SVAR

1. Vilka måste lämna prover flera gånger om året för att visa kommunen att de klarar kraven på vattenkvalitet?
Svar : Alla som är klassade som livsmedelproducenter, det vill säga alla samfälligheter med fler än 50 personer eller som producerar mer än 10 kubikmeter vatten per dygn. Även kafeer, förskolor, och alla som kan klassas som verksamhet ingår också.

2. Vad ska man göra om vattnet blir brunt i min kran om jag inte har egen brunn?
Kontakta den som producerar vatten (kommunen eller samfällighet) för att de ska ta prover i din kran. Därefter kan de ta kontakt med oss för att se vad man kan göra.

3. Om jag har egen brunn, vad gör jag om vattnet är brunt?
Ta prover så att du vet vad som orsakar problemet. Därefter kan du få rådgivning hos kommunen för hur du ska gå vidare

4. Jag har jättemycket kalk, vad kan jag göra åt det?
Innan du köper ett filter ska du kolla om ditt vatten är hårt eller mjukt och om fläckarna är från kalk eller natrium. Det gör du genom provtagning Därefter kan du beställa rätt filter från din rörmockare.

Kommentera via Facebook