fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Norrtälje i topp bland trygga kommuner: “Bred och nära samverkan är en av nycklarna”

annons (150 × 40 mm)

Norrtälje kommun har färre antal brott än många andra kommuner i länet och invånarna upplever kommunen som trygg att vistas i, enligt en rapport som Länstyrelsen släppte förra veckan och Allt Om Norrtälje skrev om. Norrtälje kommun menar att bred och nära samverkan är en av anledningarna till tryggheten.

// annons för både mobil och desktop //

annons (150 × 40 mm)

Främjande och brottsförebyggande insatser är något som Norrtälje kommun jobbat med aktivt under många år. Den breda och nära samverkan på flera olika plan är en av framgångsfaktorerna menar Marita Bertilsson som är chef för Trygg i Norrtälje Kommun (TiNK), som är kommunens avdelning för just trygghetsfrågor, skriver Norrtälje kommun i ett pressmeddelande.

– Vi har under många år haft en fantastisk samverkan mellan kommunens förvaltningar, men kanske framför allt har det varit helt avgörande med den goda samverkan med Polisen, det lokala näringslivet och även civilsamhället. Att det arbete vi tillsammans lägger ner ger effekt känns såklart jättekul och är ett fint kvitto på att det vi gör skillnad, säger Marita Bertilsson.

Bland annat så har Trygg i Norrtälje Kommun lägesbildsmöten varje vecka tillsammans med bland annat polis, ordningsvakter, fältsamordnare, skola, socialtjänsten, Tiohundra, fastighetsavdelningen och kollektivtrafiken. Syftet med mötena är att få en aktuell lägesbild över hela kommun när det gäller vardagsbrott och ordningsstörningar (livskvalitetsbrott). Allt för att värna om Norrtälje kommuns invånares känsla av trygghet, skriver kommunen.

– Något annat som är jätteviktigt är våra områdesgrupper där vi har med rektorer, elevhälsan, Polisen, fritidsledare, ungdomsmottagningen, socialkontoret, fältare med flera, där vi har ett gemensamt fokus att förebygga problem tillsammans. Syftet med områdesgrupperna är att skapa snabba kontaktvägar mellan gruppens olika aktörer, att få en aktuell lägesbild samt fokusera på hur vi tillsammans kan utveckla det förebyggande arbetet med barn och unga i kommunen, säger Marita Bertilsson.

Även den fysiska tryggheten är viktig och där samverkar TINK med kommunens gatu- och parkavdelning och fastighetsavdelning för att kommunala miljöer ska upplevas som ljusa och trygga av invånarna.

– Vi lyfter även gärna fram samarbetet med civilsamhället där både näringslivet och fastighetsägare, föreningar och idrottsklubbar, är med och aktivt arbetar för att Norrtälje kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun, säger Marita Bertilsson, i pressmeddelandet.

// mobilannons //

annons (150 × 40 mm)

// desktopannons //

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook