Breddat behandlingsutbud ska stärka psykisk hälsa

publicerad 19 december 2021
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Ett breddat behandlingsutbud. På så sätt vill primärvården och de psykiatriska verksamheterna i Norrtälje bidra till att råda bot på den psykiska ohälsan som är stor i Norrtälje kommun likväl som i landet i stort.

Ett utbildningsprojekt pågår mellan Karolinska institutet, primärvården och flera enheter inom verksamhetsområdet Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering i Tiohundra. 

Lokal annonsör

– Det ska vara lätt att söka vård om du mår dåligt och varje individ ska bli hjälpt utifrån sina besvär och förutsättningar, menar Lena Gardell, enhetschef på Norrtälje södra vårdcentral i ett pressmeddelande.

– Det är viktigt att vi stärker den psykiatriska kompetensen inom alla verksamheter som träffar patienter som mår psykiskt dåligt, inte minst primärvården, eftersom det många gånger är patientens första kontakt vid psykisk ohälsa, säger Charlotta Munck, enhetschef inom psykiatri och beroende.

Hon fortsätter:

– Primärvården har en oerhört viktig roll som ”första linjens psykiatri”. De flesta med psykisk sjukdom kommer få sin behandling via primärvården. 

Lokal annonsör

Med inspiration och kunskap från Karolinska institutet har behandlare inom primärvården och de psykiatriska verksamheterna bland annat fått utbildning i ACT-metoden (Acceptans and commitment theory) där målet varit att stärka samverkan och tillsammans arbeta vidare mot att förbättra den psykiska hälsan.

– Det känns spännande och viktigt att Tiohundra nu samarbetar med Karolinska institutet. Vi har fått ta del av aktuell forskning och fått hjälp med implementeringen av den här behandlingsmetoden. Allt för att stärka den psykiska hälsan, viktigt, inte minst nu i pandemitider, avslutar Lena Gardell.

Mitt Roslagen, foto Tiohundra

Fakta om ACT
ACT handlar i korthet om hur du förhåller dig till dina tankar och känslor, att plocka fram vilka värden som är viktiga och meningsfulla för dig i livet och att agera för att uppnå dem. Det handlar också om att acceptera det vi inte kan förändra i livet och försöka navigera mot ett meningsfullt liv utan att hindras av smärta, ångest eller otillräcklighetskänslor.. 

Källa: Tiohundra.se