Mindre pengar i plånboken till kommuninvånarna när NVAA föreslår prishöjning om 30 procent

publicerad 26 oktober 2023
- av Redaktionen
Norrtälje Vatten och Avfall föreslår prishöjning av VA-taxan.
Annons:

Nästa år kan avgifterna för vatten och avfall öka markant för kommuninvånarna. Ökade investeringsbehov och skenande räntor anges som huvudorsaker till förslaget om höjningen från Norrtälje vatten och avfall AB.

– Våra beräkningar visar att vi kommer att behöva höja avgiften för vatten och avlopp med cirka 380 kronor per månad för en vanlig villa och cirka 3600 kronor för ett flerbostadshus, säger styrelsens ordförande Ulf Linderholm, i pressmeddelandet.

Höjningen baseras på en genomsnittsförbrukning och innefattar såväl fasta som rörliga avgifter, vilket kan variera mellan olika fastighetsägare.

– Vi i styrelsen är eniga om att göra denna höjning nästa år för att få en ekonomi i balans. Genom att sträva efter full kostnadstäckning i våra projekt, kan vi bygga ut VA-nätet på ett hållbart sätt, säger Ulf Linderholm.

Ökade kostnader inom flera områden, inklusive energi, drivmedel och inflation, tillsammans med kraftigt höjda räntor, påverkar ekonomin även för VA-sektorn. Norrtäljes tillväxt innebär också en expansion av vatten- och avloppssystemet. Strängare miljökrav, såsom förhöjda reningsstandarder, ställer ytterligare krav på systemet. Ett exempel på detta är behovet av renoveringar och ersättningar av äldre rör och anläggningar, som Lindholmens avloppsreningsverk.

Avgiften för avfall och återvinning föreslås höjas med 8 procent för fastlandet och 12 procent för skärgården. Det sker stora satsningar för att öka återvinning, återbruk och förbättra servicen för kunder och invånare. Vid årsskiftet tar Norrtälje Vatten och Avfall över ansvaret för återvinningstationerna och arbetet med att bygga om återvinningscentraler och införa fastighetsnära insamling av förpackningar har redan börjat.

Förslagen kommer att granskas innan ett slutligt beslut fattas i kommunfullmäktige.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!