Ökad säkerhet för Norrtälje kommuns hemtjänstkunder

publicerad 3 mars 2022
- av Redaktionen
annons

NORRTÄLJE. Ett nytt digitalt låssystem för hemtjänstkunderna i kommunen skall öka säkerheten – kostar inget för kunderna.

annons
annons

Det nya digitala låssystemet för hemtjänstens kunder innebär att att hemtjänsten inte längre behöver förvara och/eller ta med sig nycklar till varje enskild kund. En digital personlig nyckel kommer istället att användas och enbart gälla under arbetspasset.

– Det ökar säkerheten och gör att hemtjänstpersonalen kan arbeta effektivare, inte minst vid larm under jourtid. Det har också varit viktigt att lösningen måste fungera även under strömavbrott och utan internetförbindelse, säger Göran Bergh, projektledare för införandet och tidigare verksamhetschef för hemtjänst och hemsjukvård i Tiohundra i ett pressmeddelande.

Lokal annonsör

Alla hemtjänstutförare i kommunen har deltagit i arbetet: Tiohundra, Väddö vård, Allegio, Attendo, och Äldreliv. Tiohundra som ansvarar för trygghetsjouren och kommunens nattpatruller har koordinerat installationen.

– Jag är glad och stolt över att vi nu implementerat den här säkra lösningen i hela Norrtälje kommun. Den innebär stora fördelar både för kunder och hemtjänstutförare. Samarbetet har fungerat väl från första stund, vilket är en förutsättning för att ett så här omfattande projekt ska kunna genomföras planenligt, säger Maria Johansson, förbundsdirektör, KSON.

FOTO: Norrtälje kommuns hemsida

annonser
annonser

Lokal annonsör