Vården i stabsläge efter problem med journalsystemet

publicerad 27 november 2023
- av Redaktionen

Journalsystemet Take Care som används inom stora delar av Region Stocholms hälso- och sjukvård har störningar som pågått sedan 08.00 på måndagsmorgonen.

Störningarna innebär att journalsystemet inte fungerar eller går mycket trögt. Detta har föranlett att felsökning pågår och att Region Stockholm befinner sig i stabsläge.

Problemen kan bland annat medföra svårigheter att boka patientbesök, förskriva läkemedel, skicka remisser, läsa laboratoriedata, läsa och skriva patientjournaler.

Problemen har fortsatt under hela dagen och efter lunch gick regionen upp i stabsläge.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!