Kommunen avslutar samarbetet med Visit Roslagen

publicerad 3 november 2023
- av Redaktionen

För att stärka utvecklingen av den lokala turismen kommer Norrtälje och Österåkers kommun från februari 2024 driva destinationsutveckling var för sig i egen regi, där gemensam samverkan med Östhammar fortsätter som tidigare, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Verksamheten har tidigare upphandlats från ett destinationsbolag. Den lokala besöksnäringen kommer under november bjudas in för att diskutera behov och önskemål om hur kommunen kan stötta turismnäringen. Under många år har Norrtälje och Österåkers kommun, tillsammans med Östhammar, upphandlat turism- och destinationsutveckling av destinationsbolaget Visit Roslagen AB. Norrtälje och Österåkers kommun har nu valt att inte nyttja den förlängning på ett år som finns i avtalet och avtalet avslutas därför 31 januari 2024. I stället kommer arbetet med destinationsutveckling och besöksnäring skötas direkt från kommunerna var för sig.

– Besöksnäringen är viktig för vår kommun och därför vill vi satsa mer på att lyfta den lokala destinationen, alltså de fantastiska platser vi har i hela kommunen. Men vi ska även fortsatt stärka det givande samarbete vi har med Österåkers kommun och Östhammars kommun inom Roslagssamarbetet och vårt Destinationsråd, säger Lotta Lindblad Söderman (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje och ledamot i Destinationsrådet.

Lokal annonsör

Turism- och besöksnäring är viktiga delar av det lokala näringslivet och är en växande bransch både nationellt och internationellt. Norrtälje kommun kommer nu utreda hur turism och destinationsutveckling kan ske på bästa sätt, och inleder med att bjuda in alla företag som verkar inom turismen och besöksnäringen i kommunen till ett informationsmöte i slutet av november för att samla tankar och önskemål om hur näringen kan stärkas. Arbetet med att marknadsföra skärgården genom Stockholm Archipelago, tillsammans med andra skärgårdskommuner, Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen, fortsätter som tidigare.

Destinationsrådet för Roslagen
Destinationsrådet bildades av Norrtälje, Österåkers och Östhammars kommun 2021 och är kommunernas organ och initiativ för att stärka arbetet med att stötta besöksnäringen inom Roslagen. I rådet sitter representanter för de förtroendevalda och besöksnäringen. Destinationsrådet har tagit fram en gemensam destinationsstrategi med sikte på år 2030.