Norrtäljes äldreombudsman: Brist på klimatanläggning är ett problem

publicerad 10 juli 2023
- av Redaktionen
Annons:

Det har blossat upp en diskussion om ett nybyggt äldreboende utan klimatanläggning. Norrtäljes äldreombudsman, Madeleine Rietschel, uttrycker en generell oro över bristen på klimatanläggning. I en intervju med Allt om Norrtälje betonar äldreombudsmannen också vikten av en äldrevänlig kommun och bättre samverkan med de äldre och deras anhöriga.

Madeleine Rietschel har reagerat på nyheten om att ett nybyggt äldreboende i kommunen saknar en fast installerad klimatanläggning och uttrycker oro över situationen.

– Det är inget orimligt krav att äldre har en acceptabel klimat och miljö att vistas i. Det är mycket som är eftersatt inom äldreboenden, och jag hoppas att den nya äldreomsorgslagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 kommer att öka kvalitén överlag, säger Madelene.

När det gäller bemanningen inom äldreomsorgen pekar äldreombudsmannen på de utmaningar som Norrtälje står inför på grund av sin geografiska placering. Långa avstånd och begränsade transportmöjligheter påverkar rekryteringen av personal till äldreboenden.

– Arbetsgivare måste göra arbetet attraktivt för att fler ska bli intresserade att arbeta i äldreomsorgen. Det krävs flexibla arbetsvillkor och möjligheter till pendling, tillägger hon.

Kompetensbrist är en annan utmaning som behöver åtgärdas. Äldreombudsmannen påpekar behovet av att öppna upp för olika utbildningsvägar inom äldreomsorgen och satsa mer på kompetensutveckling.

– Vi behöver ge fler möjligheter till utbildning och återuppta initiativ som validering av kunskaper för att stärka kompetensförsörjningen inom sektorn, betonar Madelene.

För att förbättra äldreboendenas kvalitet och aktiviteter framhåller äldreombudsmannen att det är viktigt att erbjuda en variationsrik och meningsfull miljö för de boende.

– Många äldre har tråkigt och vill ha fler möjligheter till aktiviteter och social samvaro. Det är avgörande för deras välbefinnande, säger äldreombudsmannen.

I intervjun diskuteras även äldreombudsmannens roll i att främja samverkan och kommunikation mellan de äldre, deras anhöriga och äldreboendena. Genom kommunala pensionärsrådet och andra samverkansforum skapas möjligheter till dialog och påverkan.

– Jag samverkar med alla nämnder i kommunen och träffar föreningar av alla slag. Det är viktigt att hålla kommunikationen öppen och engagera sig i olika kanaler för att främja förändring, säger hon.

Utöver dessa utmaningar brinner äldreombudsmannen för att Norrtälje ska bli en mer äldrevänlig kommun. Genom att följa riktlinjerna för åldersvänliga städer och samhällen från WHO, med fokus på samhällsbyggnad, social delaktighet och stöd samt att ta tillvara de äldres resurser, kan kommunen skapa en bättre och mer inkluderande miljö för de äldre invånarna.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!