fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Norrtälje kommun: En 61-årig kvinna från Norrtälje blev i slutet av oktober dömd för brott mot djurskyddslagen efter att under flera års tid bedömts plåga sin katt – får dagsböter.

En 61-årig kvinna från Norrtälje kommun har under flera års tid gjort sig skyldig till att låta sin katt vara utsatt för lidande. Katten föddes 2015 och ska enligt uppgifter från den dömde mer eller mindre varit född med ett handikapp, som blivit allt mer påtagligt under åren. Kattens handikapp innebar att han inte kunde röra sitt bakben adekvat och på så sätt inte kunnat hoppa, springa eller leka som andra katter. Den dömde har heller inte uppsökt veterinär förrän Länsstyrelsen vid flertalet tillfällen uppmanat henne att göra detta.

Vittnesuppgifter
Ett vittne som varit på besök hos en nära släkting observerade vid flertalet tillfällen att katten haft ett mycket dåligt gångmönster. Vittnet filmade kattens lidande och gjorde en polisanmälan. Polisen gjorde i sin tur en anmälan till Länsstyrelsen som efter utredning och bedömning beslutade att anmäla 61-åringen för djurplågeri och/eller brott mot djurskyddslagen.

Fick en muntlig tillsägelse
Länsstyrelsen var i kontakt med den dömde kvinnan vid flera tillfällen och uppmanade henne till att uppsöka veterinär för utredning eller avlivning. Kvinnan valde att inte följa rekommendationerna förrän djurskyddshandläggaren gav henne en muntlig tillsägelse.

Borde avlivat redan som liten
På åklagarens begäran har man hållit vittnesförhör med bland annat en leg. veterinär avseende ärendet. Veterinären som tagit del av bland annat filmerna på den sjuka katten gjorde bedömningen att den nu avlivade katten måste ha lidit av sitt handikapp samt att filmerna visat ett katt som inte beter sig normalt eller inte mår bra. Veterinären har även gjort bedömningen att en katt med denna typ av handikapp borde ha avlivats, alternativt utretts redan som liten för eventuell annan intervention. Den dömde kvinnan har enligt tingsrättens dom uppgett att hon inte uppsökt veterinär innan avlivningstillfället på grund av pengabrist och har även uppgett att hon haft ångest över att hon inte haft råd att uppsöka veterinärvård.

Dagsböter
Kvinnan som tidigare inte förekommer i belastningsregistret döms till låga dagsböter och åläggs betala sedvanlig avgift till brottsofferfonden om 800 kr.

Kommentera via Facebook