fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
annons

ROSLAGEN. Senast 2030 ska Norrtälje bli Sveriges tryggaste kommun. Därför finns nu en trygghetsfond som föreningar och organisationer som vill bidra kan skänka pengar till. Fonden kan sedan dela ut upp till en miljon kronor per år till och med 2024.

annons
annons

– Trygghet en viktig frihetsfråga och därför behöver vi vidta åtgärder för att öka tryggheten. Särskilt viktigt är att vi stärker samverkan med frivilliga krafter, som vi gör med införandet av en trygghetsfond, säger Robert Beronius (L), kommunalråd och ordförande i barn- och skolnämnden, i ett pressmeddelande.

Den politiska ledningen i Norrtälje kommun har formulerat sju löften som anger hur Norrtälje kommun ska utvecklas de kommande tio åren. De områdena sätter den långsiktiga övergripande inriktningen för Norrtälje kommun. I målområde 5 står att läsa:

Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun – i både vardag och kris.

– Enskilda människors känsla av trygghet är ett av de mest centrala måtten på hur väl ett samhälle lyckas med sina kärnuppdrag. Genom Trygghetsfonden kan fler kommuninvånare själva vara med och göra kommunen tryggare, säger Staffan Tjörnhammar (M), tillförordnad kommunstyrelseordförande.

Som ett led i att nå det målet har nu en Trygghetsfond inrättats. Trygghetsfonden har en miljon kronor att delat ut per år under 2022 till och med 2024. Följande aktiviteter kan beviljas medel ur fonden:

– Enstaka arrangemang som bidrar till kommunens samlade trygghetsskapande arbete

– Uppstart av långsiktiga trygghetsskapande aktiviteter

– Stöd till pågående trygghetsskapande aktiviteter

– Stöd till kompetenshöjande åtgärder i föreningen

– Trygghetsinvesteringar

– Trygghet är en grundläggande rättighet för alla, såväl vuxna som barn och ungdomar. De pengar vi investerar i Trygghetsfonden kommer stödja den rättigheten i samarbete med kommunens föreningar och civilsamhälle, säger Per Lodenius (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Föreningar och organisationer baserade i Norrtälje kommun kan söka medel ur fonden, och de aktiviteter och åtgärder som söks för ska genomförs i Norrtälje kommun.

– Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun att bo, leva och verka i. Jag har gott hopp om att det är ett möjligt mål att nå med de åtgärder som vi nu vidtar, säger Göte Vaara (KD), gruppledare.

Beslut om beviljande av medel från Trygghetsfonden fattas av kommunstyrelsen en gång per halvår. Ansökan ska göras mellan 31 januari och 1 april varje år.

Mitt Roslagen

annonser
annonser
Kommentera via Facebook