Efter skolskjutningen i Vanda – kommunen har satsat på förebyggande åtgärder

publicerad 5 april 2024
- av Alexander Hall

I skuggan av den tragiska skolskjutningen i Finland, där en pojke miste livet och två flickor skadades allvarligt, menar Norrtälje kommun att man redan tagit fasta på vikten av beredskapen och säkerheten i sina skolor. Skjutningen, som skedde i Vanda utanför Helsingfors, har skapat en våg av chock och sorg, även i Sverige.

Förvaltningsdirektören för barn- och utbildningskontoret i Norrtälje kommun, Jenny Nordström beskriver hur kommunen arbetar med att förebygga och förbereda sig för liknande händelser.

– Norrtälje kommun och barn- och utbildningskontoret arbetar ständigt med att förbättra vår beredskap för att möta en rad olika risker, däribland allvarliga våldshandlingar i skolan.

Kommunen har anammat en proaktiv inställning genom att utbilda skolpersonal om hur de ska agera i händelse av pågående dödligt våld (PDV). Denna utbildning grundas i riktlinjer från både regeringens och MSB:s rapporter om hur skolor kan arbeta med dessa frågor. Jenny är dock försiktig med att gå in på detaljer om de specifika säkerhetsåtgärderna.

– De specifika åtgärder som vidtas är vi av naturliga skäl försiktiga med att specificera eftersom den kunskapen kan användas av en gärningsperson.

Däremot understryker Jenny Nordström vikten av att arbeta med elevers och lärares psykiska välbefinnande och trygghet.

– Barns och elevers psykiska mående, trygghet och sociala tillvaro är en central del i arbetet med att förebygga den här typen av händelser. Skolan har en viktig roll i det arbetet, inte bara för att motverka våldshandlingar, utan för att skapa goda förutsättningar för kommande generationer.

Reaktionerna från skolans personal och elever på händelserna i Finland har varit begränsade på grund av påsklovet.

– Eftersom den tragiska händelsen i Finland inträffade under vårt påsklov så finns det få elever i verksamheten. Därför har jag ingen samlad bild av de samtal om detta som jag ändå tror uppstått.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!