Äldreliv säger upp hemtjänstavtal i Hallstavik, Bergshamra och på Blidö

publicerad 20 mars 2024
- av Alexander Hall
På bild: Torbjörn Karlbom, presschef på Äldreliv
Annons:

Äldreliv kommer säga upp sina hemtjänstavtal i Hallstavik, Bergshamra och Blidö på grund av ekonomiska svårigheter förorsakade av otillräckliga ersättningar från kommunen. Beslutet, som av presschefen Torbjörn Karlbom beskrivs som “extremt olyckligt”, tvingar företaget att säga upp avtalet.

Enligt Torbjörn Karlbom har Äldreliv kämpat med ekonomiska utmaningar under en längre tid, där kostnaderna för att upprätthålla tjänsterna överstiger de ersättningar som kommunen erbjuder.

– Vi har inte råd att fortsätta, vi har pratat med KSON (kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun) och Norrtälje kommun fortlöpande om att ersättningsnivåerna är för låga. Att vi behöver göra det nu känns väldigt olyckligt.

Han pekar på de senaste förändringarna i februari där ersättningsmodellen blev ännu sämre som en delförklaring.
– Vi har i Norrtälje kommun en av Sveriges bästa hemtjänster, nöjdheten är väldigt hög. Men samtidigt den sjätte lägsta taxan för utfört arbete. Den kommun som har högst ersättningar ligger ungefär dubbelt så högt som oss, säger han. Ersättningarna har helt enkelt varit för låga för att det ska gå runt, vi har gjort förluster under flera år nu.

Den utvecklingen har nu lett till ett svårt beslut att endast fortsätta verksamheten i Norrtälje, där förhållandena anses vara mer hanterbara
– Det är inte ett beslut vi vill ta, utan ett vi måste ta. Vi har 60 bilar som varje månad kör motsvarande två varv runt jorden. Det blir mycket kostnader i både transport och personal, en kostnad som KSON inte täcker. Att ersättningarna har varit för låga har alla vi privata utförare förklarat för KSON.

Hur det blir för deras kunder är i dagsläget oklart, de är dock informerade om uppsägningen.

– Det vet jag inte i nuläget, uppsägningsavtalet ligger på tre månader och vi kommer under tiden ha en övergångsperiod för att göra situationen så bra som möjlig. Under tiden kommer kunderna få göra om sitt vårdval.

Det är också oklart hur det blir med personalens tjänster hos Äldreliv.

– Personalen kommer fortsättningsvis behöva i de områdena, för behovet av hemtjänst kommer även i framtiden finnas kvar. Men det är nu oklart om det är vi eller någon annan som de kommer vara anställda hos. Jag inte föregripa en framtida process så kan inte uttala mig specifikt kring personalfrågan, säger Torbjörn.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!