Är brandbilen Valle fortfarande ett mysterium?

publicerad 12 oktober 2021
- av Daniel Rämsell

Den mytomspunna brandbilen Valle, stationerad i Finsta förmodas vara av årsmodell 1951, men det är hittills okänt var den har varit stationerad sedan den föddes. 
– Med lite efterforskning och hjälp från allmänheten har det framkommit bildbevis på att den åtminstone befunnit sig på Norrtälje brandstation från 1961, säger Christer Larsson, entusiast och projektledare för renoveringen.

Det har nyligen varit en återinvigning av Brandbilen när Allt om Norrtälje intervjuar Christer Larsson, projektledare och en av entusiasterna för renoveringen av Finstas i särklass största landmärke. 

Man har nästan blivit religiös på kuppen, förklarar Christer som är otroligt tacksam över engagemanget som kommuninvånarna och företag visat under projektets gång. 

Lokal annonsör

Christer är sedan sju år tillbaka pensionär och när Lars Hansson, ägare av brandbilen började avveckla Tusen Ting och skulle skrota brandbilen, började Christer tillsammans med fyra andra i Finsta Citysläckers ta sig an projektet. Brandbilen som var helt fallfärdig står nu åter och glänser likt sina fornstora dagar. – Jag var nästan i upplösningstillstånd, säger Christer som beskriver känslan vid invigningstillfället. 

Ett mysterium

Christer har under projektets gång även ägnat sig åt historia för att ta reda på om Valle är född Rospigg eller inte. Valle tros ha tjänstgjort som brandbil på Blidö fram till pensioneringen 1976 och förmodas vara av årsmodell 1951 – det är dock är inte helt fastställt, menar Christer. Med hjälp av medlemmar på Facebook-gruppen “Norrtälje – vad händer på byn”, har man kunnat konstatera att brandbilen åtminstone befunnit sig på Norrtälje Brandstation sedan 1961, men tiden dessförinnan är fortsatt ett mysterium. 

Får hjälp av entusiaster

Lokal annonsör

Det var först när ett par i Gullunge, ca tio minuters bilfärd från brandbilen, sökte i en katalog från 50-talet som utredningen kom närmare. Katalogen innehöll nämligen registreringar av bussar och lastbilar där man hoppas på att finna Valle, säger Christer. 
– Initialt trodde man att Valle härstammade från Vätö men tack vare katalogen har man kunnat konstaterat att det inte är Vätös gamla Brandbil, fortsätter Christer som håller på att sammanställa fakta till en informationstavla på 3×1.5 m som skall stå bredvid Brandbilen. 

Väderleken har varit svårast

Enligt Christer har det inte varit svårt att få stöd under projektets gång och engagemanget har varit enormt menar Christer som är otroligt tacksam över all hjälp. – Det som varit svåras i projektet har varit väderleken, eftersom vi inte kunnat arbeta under tak.

Framtiden 

Eftersom Valles nya ansikte är rostskyddsbehandlat och glasfibertäckt, hoppas Christer på att underhållet inte behöver vara enormt och förklarar att han hoppas brandbilen får vara ifred från vandaler. Christer som fått lägga alla andra projekt på is under renoveringstiden kommer nu fortsätta att bygga på ett stort hönshus han bygger i Finsta.