fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
annons

NORRTÄLJE. Det är inte bara Norrtälje stad som jubilerar i år. Även Bergstugan har anledning att fira. För samtidigt som staden fyller 400 år, fyller Bergstugan 100 år.
– Det har vi planer på att uppmärksamma i juli, säger Karolin Yildirim som med sin man Isa och Emmi Lundström driver restaurangen sedan 2015.

annons
annons

Norrtälje kommun, som äger marken och Bergstugan har nyligen inlett en renovering av utemiljön, bland annat ska det snyggas till i husets omgivning och byggas en parkeringsplats.

– När det är klart är det tänkt att det ska göras något med huset. Fräschas upp, säger Karolina Yildirim.

Hur 100-åringen sedan ska firas är oklart för Karolina.

– Jag vet inte hur kommunen ska göra, men vi kommer att ha någon form av firande i juli är det tänkt. Men jag vet inte hur ännu, säger hon.

FAKTA:

Bergstugan var färdigbyggd till Norrtälje stads 300 års jubileum 1922.

Historien bakom är följande:

Stryrelsen i Norrtälje fabriks och Hantverksförening , NFHF, sammanträdde den 8 juli 1918 , då framförde C.A.Nordström ett önskemål om att göra SÖDRA BERGEN i Norrtälje attraktiva och tillgängliga genom att där bygga en serveringspaviljong och anlägga promenadvägar. Samtidigt skulle föreningen få en samlingslokal för sina sammankomster.

Vid styrelsens sammanträde den 13 september 1918, var man redo att utse en kommitté bestående av herrarna C.A.Nordström, J.P Sandin, O.F.Larsson samt Ludvig Porath och de fick i uppdrag att intressera Norrtälje stads myndigheter för frågan. Föreningen fick gott gensvar och gemensamt utarbetades flera förslag på byggnad och anläggningar.

Man enades om att Norrtälje stad skulle utföra och bekosta uppfartsväg och promenadvägar och upplåta lämpligt tomtområde att uppföra en serveringspaviljong på. År 1922, det år då Norrtälje stad firade sitt 300-årsjubileum, stod Bergstugan färdig och entledigade föreningens kommitté efter väl förrättat värv. Stugan hade kostat ca: 9000 kr att uppföra.

Därmed hade Norrtälje fått en förnämlig utsiktsplats.

Källa: bergstugan.net

annonser
annonser
Kommentera via Facebook