Även Bergstugan fyller stort i år

publicerad 26 mars 2022
- av Pove Persson
annons

NORRTÄLJE. Det är inte bara Norrtälje stad som jubilerar i år. Även Bergstugan har anledning att fira. För samtidigt som staden fyller 400 år, fyller Bergstugan 100 år.
– Det har vi planer på att uppmärksamma i juli, säger Karolin Yildirim som med sin man Isa och Emmi Lundström driver restaurangen sedan 2015.

annons
annons

Norrtälje kommun, som äger marken och Bergstugan har nyligen inlett en renovering av utemiljön, bland annat ska det snyggas till i husets omgivning och byggas en parkeringsplats.

– När det är klart är det tänkt att det ska göras något med huset. Fräschas upp, säger Karolina Yildirim.

Hur 100-åringen sedan ska firas är oklart för Karolina.

– Jag vet inte hur kommunen ska göra, men vi kommer att ha någon form av firande i juli är det tänkt. Men jag vet inte hur ännu, säger hon.

FAKTA:

Bergstugan var färdigbyggd till Norrtälje stads 300 års jubileum
1922.

Historien bakom är följande:

Stryrelsen i Norrtälje fabriks och Hantverksförening , NFHF,
sammanträdde den 8 juli 1918 , då framförde C.A.Nordström ett
önskemål om att göra SÖDRA BERGEN i Norrtälje attraktiva och tillgängliga genom
att där bygga en serveringspaviljong och anlägga promenadvägar. Samtidigt
skulle föreningen få en samlingslokal för sina sammankomster.

Vid styrelsens sammanträde den 13 september 1918, var man redo
att utse en kommitté bestående av
herrarna C.A.Nordström, J.P Sandin, O.F.Larsson samt Ludvig Porath
och de fick i uppdrag att intressera Norrtälje stads myndigheter för frågan.
Föreningen fick gott gensvar och gemensamt utarbetades flera förslag på
byggnad och anläggningar.

Man enades om att Norrtälje stad skulle utföra och bekosta
uppfartsväg och promenadvägar och upplåta lämpligt tomtområde att
uppföra en serveringspaviljong på. År 1922, det år då Norrtälje stad
firade sitt 300-årsjubileum, stod Bergstugan färdig och entledigade
föreningens kommitté efter väl förrättat värv. Stugan hade kostat ca: 9000 kr
att uppföra.

Därmed hade Norrtälje fått en förnämlig utsiktsplats.

Källa: bergstugan.net

annonser
annonser

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!