Beslut om förstudie inför om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

publicerad 20 maj 2022
- av Redaktionen
annons

En förstudie ska genomföras om upprustning av Norrtälje sjukhus. Det beslutade direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje vid sitt sammanträde den 18 maj.

annons
annons

Sedan Norrtälje sjukhus invigdes 1996 har enbart mindre förändringar och investeringar gjorts i fastigheten. Samtidigt har befolkningen i norra delen av Stockholms län vuxit, med en allt större andel äldre och ett stort antal fritidsboende.

En behovsanalys har därför gjorts med syfte att beskriva vilka behov som finns för att kunna bedriva en ändamålsenlig, modern akutsjukvård i Norrtälje. Projektgruppen som tagit fram förstudien har bestått av företrädare för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), Tiohundra AB samt Locum AB.

– Det är hög tid att satsa på akutsjukvården i Norrtälje. Vårt omtyckta och betydelsefulla sjukhus är i behov av modernisering, om- och tillbyggnad för att klara dagens och morgondagens krav på sjukvård i en expansiv del av Stockholms län. Jag är glad att i dag kunna meddela direktionens beslut om att en förstudie ska genomföras, så att vi får förutsättningarna att skapa ett akutsjukhus med ändamålsenliga lokaler för både akut- och specialistvård, forskning, innovation och utbildning, säger Olle Reichenberg (M), ordförande för KSON.

Förstudien föreslås innehålla två alternativa arkitektskisser, som genom om- och nybyggnation ska ge lösningar på de behov som finns för att skapa patientsäkra och verksamhetseffektiva patientflöden inom akutsjukvården.

Exempel på behov som identifierats:

  • Om- och tillbyggnad av akutmottagningen, som i dag till exempel saknar saneringsanläggning och inte är dimensionerad för dagens patientflöden.
  • Sjukhuset behöver kompletteras med akutvårdsplatser.
  • Övriga lokaler kopplade till det akuta patientflödet behöver ses över för att klara kraven på patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Förstudien, som ska genomföras av fastighetsägaren Locum AB, ska vara klar senast tredje kvartalet år 2023, enligt direktionens beslut. En förutsättning för att om- och tillbyggnaden ska kunna genomföras är att investeringen tas med i Region Stockholms investeringsplan för åren 2023-2032, som beslutas under hösten 2022.

– Dagens besked om att en förstudie ska genomföras är mycket välkommet – och nödvändigt. Behovet att bygga om och till Norrtälje sjukhus är stort och blir alltmer nödvändigt i takt med att kommunen växer. Sjukhuset är trångbott och inte anpassat efter de behov som finns idag. Sjukhuset har också en viktig roll i hela regionens akutsjukvård, säger Peter Graf, VD för Tiohundra AB.

annonser
annonser

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!