Det skitiga Norrtälje – är det någon som bryr sig?

publicerad 12 oktober 2021
- av Daniel Rämsell
Annons:

Norrtälje kryllar av plast, fimpar och snus trots skräpengagemang från politiker, skolor, barn och politiker.
-Jag tycker att man skall satsa på att lära sig i skolan att inte skräpa ned menar Johannes Salo, ordförande för SSU Norrtälje som nyligen anordnat en skräpplockardag i Norrtälje.

Skräpig lagstiftning?

Regeringen fattade nyligen ett beslut om en ändring i miljöbalken som innebär att det blir straffbart att exempelvis slänga cigarettfimpar, papper eller tuggummi på marken, en lag som träder i kraft från och med 1 januari 2022. Straffet för ringa nedskräpning kommer att vara 800 kr i böter. – Jag tycker att man skall satsa på att man i skolan får lära sig att man inte skall skräpa ned, svarar Johannes på frågan om vad han tycker om den nya lagstiftningen.

En åsikt som även Liberalerna i Norrtälje delar.  

-Det är bra att undantaget för mindre nedskräpning tas bort, säger Roberth Beronius, ordförande för Liberalerna. Ca 62% av all nedskräpning består av cigarettfimpar, och förutom miljöaspekten är det viktigt att städerna hålls rena och snygga ur ett trygghetsperspektiv. Nedskräpning, klotter och skadegörelse föder otrygghet och skickar signaler om att det är en plats som ingen bryr sig om, fortsätter Beronius till allt om Norrtälje avseende lagändringen. Liberalerna i Norrtälje vill även se att mer pengar avsätts till ideella krafter som vill plocka skräp och införa en 24-timmarsgaranti mot fulla papperskorgar.  
 – Vi ser inget behov av hårdare lagstiftning än det förslag som just nu blir verklighet. Det är viktigare att det blir lätt att göra rätt och se till att det finns papperskorgar att slänga sitt skräp i. Man skulle också kunna se över om man inte borde införa en nedskräpningsavgift för producenterna, som utgår ifrån hur stor andel av skräpet som en viss produktkategori utgör och hur många av de produkterna som säljs varje år, säger Beronius. 

 

Håll sverige rent släppte nyligen den årliga skräprapporten som visar att skräpet i Sveriges städer domineras av fimpar, snus och plast. En bild som Johannes Salo, ordförande för SSU delar efter deras skräpplockardag som de nyligen anordnade vid Södra Bergen i Norrtälje. 

– Vi vill hjälpa till att hålla Norrtälje lite renare och visa att vi ungdomar faktiskt kan ta ansvar och bidrar till schysst stadsmiljö, förklarar Johannes som beskriver att SSU Norrtälje tidigare anordnat liknande åtgärder och planerar för årlig mobilisering likt denna.  

 

I dagsläget förvaltas allmän plats i Norrtälje kommun av Green Landscaping AB, via offentlig upphandling. Kent Forslund och Fredrik Strandberg, representanter på Gata-parkavdelningen i Norrtälje, förmedlar till Allt Om Norrtälje att de är nöjda med den renhållning som görs i centrala Norrtälje. – Under sommarhalvåret töms soptunnor sex gånger i veckan istället för tre, fortsätter Kent och Fredrik på frågan på om kapaciteten ökar under sommaren, då befolkningen i Norrtälje ökar markant under sommarhalvåret. 

Invånarna håller inte med! 

När Allt om Norrtälje ställde frågan på stan om vad invånarna anser om renhållningen i Norrtälje, ges en relativt homogen bild avseende nedskräpningen. Generellt tycker Norrtäljeborna som Allt om Norrtälje har frågat att det är för skräpigt i staden och de flesta anser att det behövs fler papperskorgar. 

– Det är skräp överallt, säger Elin Lundin, 31-år från Edsbro. Jag tycker att den nya lagstiftningen är fantastisk men jag ser gärna att det blir fler papperskorgar i Norrtälje, fortsätter 31-åringen.   

– Det är mycket skräp runt kommunhuset och kring Estunavägen, säger Petra Eklund, 53 år boendes i Sandkilen. – Jag tror att det behövs en ändrad mentalitet och att man får mer utbildning avseende nedskräpning i skolan, fortsätter Eklund. 

– Fler papperskorgar är lösningen, säger Daniel Stenbäck 34 år, från Solbacka som anser att det oftast är på helgerna som det är skräpigt. 


Organiserad avfallsdumpning 
– Vi tycker det är bra med lagändringen. Att det ska kosta att skräpa ner är helt rimligt, eftersom om skräpet inte ska ligga kvar så innebär det en samhällskostnad att få bort det, förklarar Camilla Rydstrand, gruppledare för Miljöpartiet. Polluters pay är en välkänd och fungerande princip för miljörelaterade styrmedel, fortsätter Rydstrand. 
Nedskräpning i naturen är också ett stort bekymmer för djur som äter, eller fastnar i vårt skräp. Vi har allt för många exempel på hur kossor och andra djur dött pga vassa metallskärvor som legat strimlat i fodret som skördats på åkrar där folk slängt bland annat tomburkar. Med det sagt anser vi också att det behövs krafttag mot organiserad avfallsdumpning som förekommer från ett antal oseriösa företag, fortsätter Rydstrand.  

Det behövs fler papperskorgar inte hårdare lagstiftning

– Lokalt i Norrtälje kommun vill vi gärna se en genomgång över var det skräpas ner mest i tätorterna för att därefter placera ut lämpliga skräpbehållare som både kan ta fimpar och skräp, som de exempelvis har i Stockholm, säger Andrea Kronvall, gruppledare för Sverigedemokraterna, Norrtälje.

 

Undersökningar visar att rökare ofta fimpar på marken om det är mer än 10 steg till en askkopp eller papperskorg och en lösning på det är att uppmuntra till att använda sig av små brandsäkra påsar som man senare kan slänga i sopkorgen, fortsätter Kronvall som även beskriver att Sverigedemokraterna på riksnivå varit kritiska mot den nya lagstiftningen, eftersom den kan komma att ta resurser från polisen.

 

Slutligen

De invånare samt partier som Allt om Norrtälje pratat med är alla överens om att det krävs mer åtgärder för ett renare Norrtälje. En multifaktoriell kombination av utbildning, fysiska åtgärder samt hårdare lagstiftning kan vara ett recept för framgång.


Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!