kvalitetssäkrade narkotikahundar bidrar till ett bättre samhälle

publicerad 1 januari 2023
- av Daniel Rämsell

RIMBO. Roslagens specialsök blev nyligen kvalitetssäkrade genom en tjänstbarhetsbedömning och vill att alla ekipage skall vara kvalitetssäkrade. – Detta tycker vi borde vara praxis för alla i vår bransch och upprepas varje år. Lite som väktarhundar inom bevakningsbranschen, säger Bengt Haking Salmin, delägare i Roslagen Specialsök.

Roslagens Specialsök genomgick nyligen en tjänstbarhetsbedömning av ett oberoende utbildningsföretag, för att kvalitetssäkra sig själva och sina hundar. Bedömningen består av såväl teoretiska som praktiska tester, där hundföraren får visa sina kunskaper inom exempelvis narkotikastrafflagen, bemötande av kunder och säkerhetsbedömning inför arbete. Hundarna testas för sök av narkotikaliknande substanser i verkliga miljöer med störningar för hunden. Samarbetet mellan hund och förare bedöms också och huruvida ekipaget är klart för att arbeta operativt. Även om Roslagens Specialsök nu är kvalitetssäkrade, så finns det ännu inte någon certifiering för narkotikasök, vilket bekymrar Bengt.

– Vi vet inte varför det inte finns någon certifiering för oss som privata aktörer i denna bransch. Det poppar upp fler och fler hundutbildningar såsom terapihund, skolhund, servicehund och så vidare. Utbildningarna för ekipage är många och det finns ett tydligt behov för certifiering. Många gånger så är det utbildningsföretagen själva som kvalitetssäkrar hundekipagen, vilket inte känns rätt. Vi önskar att det finns någon oberoende instans eller utbildare som inte har haft med grundutbildningen att göra. Då vet man att samtliga kontrollerade hundekipage har bedömts på lika villkor och förutsättningar, säger Benke.

Lokal annonsör

Benke förklarar att det är viktigt att kunna visa på seriositet gentemot kunder men att man även har ett ansvar gentemot samhället att man besitter rätt kompetens.

– Känslan att vara kvalitetssäkrade är att vi hoppas att våra kunder känner att vi är ännu mer seriösa som företag. Även om vi vet vad våra hundar kan och vilken kapacitet de har, så har någon helt utomstående gjort en bedömning och satt en OK-stämpel på oss. Vi har ett viktigt uppdrag och ett viktigt ansvar inför såväl kunder som samhälle, säger Haking.

Förändrar certifiering  något i ert arbetssätt i skarpt läge?
– Inte mycket. Vi har från början ett starkt säkerhetstänk och förståelse för problemen i vårt samhälle. Vi vill samarbeta med myndigheter och kommuner för att komma framåt i det förebyggande arbetet mot narkotika i samhället. Med certifieringen vill vi samtidigt visa för andra aktörer i vår bransch att det är viktigt att få oberoende bedömningar och kommer att jobba på att det skall bli så, för att få bort oseriösa aktörer, säger Bengt.

Bengt menar att det är viktigt att kvalitetssäkra hundekipaget för att få en bredd och seriositet på de som arbetar med förebyggande specialsök.

Lokal annonsör

– Detta tycker vi borde vara praxis för alla i vår bransch och upprepas varje år. Lite som väktarhundar inom bevakningsbranschen. Tullen arbetar med liknade verksamhet, så varför inte en uppkörning via Tullverket, avslutar Bengt Haking Salmin.