Mobil psykiatrisk hemsjukvård i Norrtälje

publicerad 25 mars 2023
- av Redaktionen
Annons:

NORRTÄLJE. Tiohundra startar mobilt specialistpsykiatriskt team som pilotprojekt under våren 2023. – Det är glädjande att vi nu startar upp det här projektet för att erbjuda patienter med psykiatriska tillstånd snabbare psykiatrisk bedömning och uppföljning, säger Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje, i ett pressmeddelande.

Tiohundra kommer driva projektet kopplat till den ordinarie verksamheten inom psykiatri- och beroendemottagningen. Projektet kommer bland annat att innehålla mobil vård under dagtid måndag till fredag. Det kommer även att finnas tillgång till kontakt telefonledes som kommer hanteras av Socialpsykiatri-verksamheten på Fokushuset i Norrtälje. 

– Behovet av stöd inom området psykisk hälsa ökar i samhället, och det här projektet ser vi som ett bättre alternativ till mellanvården där man måste läggas in. Med ett mobilt team kan specialistvården i stället möta upp behovet redan i hemmet. säger Hanna Stymne Bratt (S), ordförande i direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (kommunalförbundet).

Satsningen ingår i ett av fem identifierade utvecklingsuppdrag inom området socialpsykiatri och kommer att stärka den sammanhållna psykiatriska vården i Norrtälje kommun. En sammanhållen vårdkedja skapas mellan det mobila teamet på dagtid och det akuta omhändertagandet på kvällar och helger. Projektet finansieras av statliga stimulansmedel för Psykisk hälsa och suicidprevention.

– Det är glädjande att vi nu startar upp det här projektet för att erbjuda patienter med psykiatriska tillstånd snabbare psykiatrisk bedömning och uppföljning, säger Maria Johansson, förbundsdirektör på Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje, i pressmeddelandet.

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!