Mycket gjort – mer kvar att göra

uppdaterad 20 februari 2024 publicerad 28 juni 2022
- av Redaktionen
ANNONS:
Detta är en diskussionstext. Skribenten svarar för åsikterna i artikeln.

Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi. Liberalerna står för en ansvarsfull politik, som tar sina
vallöften på allvar. Tack vare alla som röstade på Liberalerna i förra valet kan vi nu blicka tillbaka och
se att Norrtälje kommun utvecklats åt rätt håll inom flera viktiga områden.

Inom skolan kan vi se höjda kunskapsresultat och kraftigt ökad studiero och läsförmåga, vilket borgar
för höjda kunskapsresultat även i framtiden. Vidare har skolan fredats från besparingskrav och tack
vare våra högt satta överskottsmål kan vi nu genomföra stora satsningar på skollokaler, som annars
inte hade varit möjliga att genomföra. Vi kan också se att införandet av skolgårdslyftet blivit mycket
uppskattat, liksom satsningarna på elevhälsan, resursklasser, nattomsorg och införandet av
syskonförtur. Vidare har ett nytt skolutvecklingsprogram har tagits fram – enligt vilket det nu är tydligt
att det är läraren som bestämmer i klassrummet – och vi har infört mobilfria klassrum. Allt detta är
liberala idéer som blivit verklighet under mandatperioden.

Flera viktiga liberala vallöften och har också infriats för att göra kommunen till en trygg och säker
kommun i både vardag och kris. Vi har bland annat infört en trygghetsfond, satsat på nattidrott,
nattvandringar och fördubblat antalet fältassistenter. Vi har nu också fler ordningsvakter på fler platser
under fler av dygnets timmar och har infört kamerabevakning på bland annat busstationen i Norrtälje
och på flera pendlarparkeringar. Vi har också satsat på trygghetsskapande åtgärder som bättre
belysning och klottersanering. Numera ska att klotter tas bort inom 48 timmar. Det tycker vi är bra.

För att göra kommunen till en mer företags- och jobbvänlig kommun har flera liberala idéer
genomförts, bland annat har tjänstegarantier införts som innebär att man kan få lägre avgift vid långa
handläggningstider, ett företagslabb har startats upp som stöttar nya företagare och vi har gjort det
enklare för lokala livsmedelsproducenter att leverera råvaror och livsmedel till kommunen. Vi har
också satsat på bredbandsutbyggnaden och utvecklat ”Egen sommar”, där ungdomar ges möjlighet att
driva eget företag som sommarjobb.

ANNONS:

Till sist har vi precis som vi lovade utvecklat och utökat anhörigstödet, infört en stadsarkitekt, räddat
Rånäs skola och Norra båtlinjen, möjliggjort för ideella föreningar att bedriva simundervisning i våra
badhus, infört ett handlingsprogram mot hedersrelaterat våld, infört en integrationsstrategi – där
individens ansvar för sin egen integration lyfts och infört en klimat- och miljöstrategi som innebär att
kommunen ska vara helt fossilbränslefri till år 2030. Vi har också som vi lovade satsat på fler
cykelvägar. Bland annat kommer cykelvägen till Utlundabadet påbörjas i år.

Allt detta är ett axplock av alla vallöften som vi har infriat under denna mandatperiod. Nu går vi till val
på nya vallöften. För även om mycket har gjorts, återstår mycket att göra.

Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar håller vi.

Robert Beronius (L)
Kommunalråd och ordförande i barn- och skolnämnden

ANNONS:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!

Ladda ner Allt om Norrtäljes mobilapp!