Norrtälje kommun lanserar E-tjänst för ökat ungdomsinflytande

publicerad 14 mars 2024
- av Daniel Rämsell
Norrtälje kommun introducerar ny digital plattform för att stärka ungas röster i samhällsfrågor.

Norrtälje kommun introducerar ny digital plattform för att stärka ungas röster i samhällsfrågor.

För att kunna öka möjligheten för ungdomar att kunna ha inflytande över frågor som rör kommunen har Norrtälje kommun utvecklat en ny e-tjänst och en informationssida riktad till kommunens unga invånare. Initiativet syftar till att underlätta för ungdomar att uttrycka sina åsikter och kunna påverka beslutsprocesser i kommunen.

En nyligen genomförd undersökning visar att en betydande andel av Norrtäljes ungdomar, 31 procent, känner sig osäkra på hur de kan framföra sina synpunkter till kommunens beslutsfattare.

– Vi vill såklart att alla ungdomar ska känna att de kan vara med och påverka. Nu har vi skapat en e- tjänst för att göra det tydligare var man kan lämna förslag som ungdom och vi har sammanställt information på http://norrtalje.se om andra sätt ungdomar kan vara med och bidra med sina idéer, säger Liv Hellstrand på Trygg i Norrtälje kommun, i ett pressmeddelande.

Nästan hälften av de tillfrågade ungdomarna i undersökningen 49,4 procent, har diskuterat politik och samhällsfrågor med familj och vänner under det senaste året. Ytterligare 41,8 procent har aktivt deltagit i samhällsdebatten genom att dela och gilla innehåll i sociala medier.

– Det här visar ändå att det finns ett högt engagemang kring samhällsfrågor och att ungdomar faktiskt vill vara med och påverka. De tankar och idéer som skickas in via den nya e-tjänsten kommer hamna hos oss på Trygg i Norrtälje kommun och om det behövs skickar vi vidare det till berörd förvaltning, säger Liv.

För att ytterligare fördjupa dialogen mellan unga och beslutsfattare, arrangeras en mötesdag 10 maj på Aktivitetshuset Magasinet, vid Rodengymnasiet. Ungdomarna kommer ges möjlighet att direkt kommunicera sina idéer och tankar till kommunens beslutsfattare.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!