Pacemakermottagning på hjul – ”Det mobila arbetssättet har kommit för att stanna”

publicerad 4 december 2021
- av Redaktionen

ROSLAGEN. Tanken hade väckts tidigare. När pandemin kom blev behovet akut. Nu har Norrtälje sjukhus pacemakermottagning hunnit med över hundra hembesök – och flera ska det bli. Det mobila arbetssättet har kommit för att stanna.

– I dag får vi vara snabba, utrustningen gillar inte regn, konstaterar Frida Lindgren när hon kommer ut i höstrusket med två av de fyra lådor som ska med på dagens tur till Hallstavik, Rimbo och Norrtälje.

I lådorna finns programmerare, som används för att läsa av och vid behov justera inopererade pacemakers. Förr stannade både utrustningen och personalen, intensivvårdssjuksköterskorna Frida Lindgren och Monica Vesterberg, inne på sjukhusets pacemakermottagning.

Lokal annonsör

Sedan ett och ett halvt år tillbaka stänger de en gång i månaden mottagningen och flyttar i stället ut verksamheten till privatbostäder och äldreboenden i hela kommunen.

– När pandemin kom var vi tvungna att snabbt hitta nya arbetsmetoder. Även om vi hade kunnat hålla mottagningen öppen hade ingen vågat komma. Vi fick avbokningar direkt, säger Frida Lindgren.

Många mottagningsbesök sköts helt enkelt upp under pandemin. Men en pacemaker är bokstavligen livsviktig, och behöver regelbunden tillsyn för att fungera säkert.

Monica och Frida bestämde sig för att börja åka hem till patienterna istället, något de funderat på att testa redan innan smittspridningen tvingade hela sjukvården att i all hast ställa om.

Lokal annonsör

Det blev en utmaning på flera sätt – inte minst eftersom de samtidigt behövdes mer än någonsin på sitt andra jobb – den av covidpatienter överbelagda intensivvårdsavdelningen.

Nu är mottagningarna igång igen, och patienterna är tillbaka på sjukhuset. Men Frida Lindgren och Monica Vesterberg fortsätter att göra regelbundna hembesök.

– Vi ser stora vinster med det här arbetssättet. Många av de patienter vi besöker på äldreboenden är sköra och har demenssjukdom. Det innebär en stor påfrestning för dem att åka till sjukhuset. Dessutom blir det kostsamt och tidsödande, eftersom extrapersonal måste följa med från boendet och sjuktransport behöver ordnas. Då är det lättare att vi kommer till patienten och gör undersökningen i den invanda hemmiljön. Att vi erbjuder den här lösningen är mycket uppskattat, säger Frida Lindgren.

Allt som görs på mottagningen, till exempel batterikontroll, avläsning av EKG och andra uppföljningar, kan mottagningens sjuksköterskor också göra på äldreboenden och i privatbostäder. En del patienter har även ICD, en inopererad defibrillator, som behöver kontrolleras regelbundet.

Listan över patienter som ska få hembesök kommer att bli längre.

– Vi hittar hela tiden nya patienter som vi bedömer mår bäst av få sin kontroll utförd i hemmet. Och det blir allt vanligare att få en pacemaker inopererad, så behovet kommer att öka, säger Monica Vesterberg.

Åtta-nio patienter hinner de besöka under en dag, vilket är något fler än under en vanlig mottagningsdag på sjukhuset, men då jobbar de också intensivt från morgon till kväll.

Arbetssättet är ännu ovanligt, och pacemakersjuksköterskorna känner inte till någon motsvarighet i Region Stockholm.

– Det kan ha att göra med Tiohundramodellen och att vi är ett litet sjukhus. Vi är vana att jobba flexibelt och testa nya idéer. Cheferna har stöttat oss hela tiden. Det är ett roligt sätt att arbeta, säger Frida Lindgen.

Fakta

  • Pacemakermottagningen på Norrtälje sjukhus har omkring 480 patienter inskrivna, och tar emot nära 900 besök per år (siffror från 2019).
  • Sedan mars 2020 har nära 100 hembesök gjorts.
  • Mottagningen gör utredningar, uppföljningar och kontroller av patienter med pacemaker och implanterad defibrillator.

Text: Mitt Roslagen
Foto: Tiohundra