Skolorna i Norrtälje firar Pride: En vecka för inkludering och jämlikhet

publicerad 23 augusti 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Norrtälje kommuns skolor markerar sin ståndpunkt för inkludering, jämlikhet och rätten till självuttryck genom att delta i Roslagen Pride. Barn- och utbildningsförvaltningen, har för avsikt att genom sina aktiviteter under veckan belysa sitt dagliga arbete för allas lika värde.

Roslagen Pride, som startade på måndagen kulminerar med en Prideparad den 26:e, är en händelse som engagerar många i kommunen. I år har Barn- och utbildningsförvaltningen valt att delta genom att organisera en rad aktiviteter inom sina verksamheter.

– Vi står upp för allas lika värde och jobbar för en inkluderande och trygg skolmiljö för alla barn, elever och medarbetare. Det ingår i vårt uppdrag att arbeta för att motverka diskriminering och att främja HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter. Det är frågor som vi jobbar dagligen med i verksamheten. Att vi deltar i Pride är en möjlighet för oss att visa upp oss och uppmärksamma hur viktigt vi tycker att det här är, säger Jenny Nordström, förvaltningsdirektör på Barn- och utbildningskontoret, i ett pressmeddelande.

Under veckan kommer skolor och förskolor att fokusera på utbildning kring HBTQI-begreppen, med varje dag dedikerad till att utforska en specifik bokstav och dess betydelse. Initiativet stöds av information från centrala barn- och elevhälsan. Dessutom kommer personal från elevhälsan att närvara vid en särskild HBTQI-kväll på aktivitetshuset Magasinet.

Mattias Berg, skolpsykolog på Norrtälje kommun, som har varit involverad i förvaltningens planering inför Pride, betonar vikten av att diskutera normer och tillhörighet.
“Genom ett inkluderande tänk och språk kan vi skapa en känsla av tillhörighet. När man känner sig accepterad är det mycket enklare att acceptera sig själv”, säger han i ett pressmeddelande

På frågan om varför det är viktigt att fira Pride, svarar Mattias:
“Pride ger oss en plattform för att belysa och normalisera det icke-heteronormativa. Det är en påminnelse om att vi alla har rätt att vara olika och att många fortfarande lider av förtryck på grund av deras identitet”. säger han.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!