Verket blir Magasinet – och bjuder in både ungdomar och äldre

publicerad 11 december 2021
- av Pove Persson

NORRTÄLJE. Ungdomshuset Verket i Rodengymnasiet byter namn – och inriktning.
– Det kommer heta Magasinet och bli ett allaktivitetshus för alla åldrar, säger Kristian Hermanson, som är musiksamordnare tillsammans med Jakob Ekbrant.

År 2016 flyttade U-huset från hamnen till Rodengymnasiet och blev ungdomshuset Verket, som finansieras via kommunen, öppet för ungdomar upp till 25 år.

Nu ändrar det inriktning – och byter namn till Magasinet.

Lokal annonsör

Varför?

– Vi vill helt enkelt bredda verksamheten och ge möjlighet för andra att boka in sig, säger Kristian Hermanson. Vi fick i uppdrag av kommunen och politikerna att se över vad vi kan göra, hur det kan se ut om vi blir ett allaktivitetshus, hur vi kan bredda oss och nu har vi en del förslag som kommer genomföras succesivt. Bland annat ska vi ordna musikcafé för äldre, ett seniorcafé. Vi har nu i höst börjat med det på onsdagar mellan klockan 10 och 12. Där blir det musikquiz, blandat med några tillfällen med musiker eller personer som kommer hit och berättar intressanta saker.

– Det är något som äldreombudsmannen i kommunen kunde se att det finns en önskan efter i en enkät som gjorts bland äldre, säger Jakob Ekbrant.

Kvällstid kommer fiket i Magasinet fortsatt vara inriktat mot ungdomar.

Lokal annonsör

– Ja, de ska ju inte behöva maka på sig. Men vi ser också möjligheter att i vissa sammanhang blanda åldrar. Det kan ju i sig vara kul bara det, säger Jakob Ekbrant. Vi har ju hittills varit öppna för personer upp till 25 år. Och det känns inte rätt att de, bara för att de fyllt 26, inte längre är välkomna hit, trots att de är jätteengagerade. Det här känns därför mycket bättre.

Och mer väntar.

– På lite längre sikt tänker vi också på en utbyggnad och att vi ska göra något vettigt av den stora grusplan som ligger här väster om gymnasiet. Där kanske vi kan fixa en utomhusscen, boulebanor och annat, säger Hermanson

– Vi ska försöka forma verksamheten efter folks önskemål, säger Jakob Ekbrant

Pove Persson, text och foto