Hemlösheten ökar i Norrtälje kommun

publicerad 17 februari 2024
- av Daniel Rämsell
Trots en nationell minskning av antalet hemlösa ses en motsatt trend i Norrtälje kommun, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. FOTO: Genrebild

Trots en nationell minskning av antalet hemlösa ses en motsatt trend i Norrtälje kommun, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Medan Sverige som helhet sett en nedgång i antalet hemlösa de senaste åren, visar en färsk kartläggning baserad på uppgifter från 2023, en negativ trend i Norrtälje kommun, där antalet hemlösa enligt Socialstyrelsens kriterier nu uppgår till 352 individer.

Den nya kartläggningen, som är den första på sex år, ger en detaljerad bild av hemlösheten i Norrtälje kommun och trenden är negativ.

Andelen hemlösa per 10 000 invånare i Norrtälje kommun har stigit från 6,6 till 53,7 under perioden 2017 till 2023. I storleksordningen placerar sig Norrtälje kommun på åttonde plats bland övriga svenska kommuner när det gäller hemlöshetsfrekvensen. Tyresö kommun toppar med 107,7 hemlösa per 10 000 invånare.

Samtidigt har kommunen vidtagit åtgärder för att möta den växande utmaningen. Ett akutboende på Baldersgatan öppnades i början av året, och i december 2023 introducerades modellen ”Bostad först” som ger hemlösa möjligheten att ansöka om en egen lägenhet med skräddarsydda stödinsatser, vilket Allt Om Norrtälje tidigare skrivit om.

– Akutboendet blir en viktig del i vårt övergripande arbete mot hemlöshet där vi även infört modellen Bostad först. Jag hoppas vi kan inspirera andra kommuner i regionen att göra något liknande, det finns behövande på många platser, sade Andrea Kronvall (SD), kommunalråd och vice ordförande i socialnämnden, i ett tidigare pressmeddelande.

FAKTARUTA:
Socialstyrelsens definition av hemlöshet

  1. Akut hemlöshet – personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar eller på akutboenden, härbärgen, jourboenden, skyddade boenden, vandrarhem eller motsvarande
  2. Institutionsvistelse och stödboende – anstalt/institutionsvistelse eller boende på stödboende som är utan bostad inför planerad utflytt
  3. Långsiktiga boendelösningar – boenden ordnade av socialtjänsten
  4. Eget ordnat kortsiktigt boende – inneboende hos bekanta/släkt/familj eller boende i andrahand utan kontrakt eller med tillfälligt kontrakt.

    KÄLLA:
    Socialstyrelsen.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!